Työajasta kysyttiin eniten

Tiedotteet, Uutiset 25.01.2019

Paperiliiton edunvalvonta neuvoi eniten työaikaan ja palkkoihin liittyvissä asioissa.

Paperiliiton edunvalvonnan puhelinlinja käynnistyi viime helmikuun alussa. Edunvalvontalinjalta muun muassa pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosastojen puheenjohtajat saavat ohjeita ja tulkintoja työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä koskevissa asioissa.
Arkipäivisin toimivasta päivystysnumerosta kysyttiin eniten työajasta. Vastaava sopimussihteeri Markku Häyrynen ei tästä yllättynyt, koska aihe on työelämässä keskeisin.
– Tes-seisokkien aikainen työskentely herätti kysymyksiä esimerkiksi silloin, kun henkilöt olivat osa-aikaisesti työssä tai tekivät vain osan tes-seisokin alaisista vuoroista. Lisäksi muutamia kysymyksiä tuli uudesta tes-seisokkityöskentelyyn liittyvästä määräyksestä, Häyrynen kertoo.
Tarkennuksia kaivattiin myös liittyen työajan pidentämiseen, kuten tilanteissa, joissa henkilöt työskentelivät osan vuotta tai tekivät töitä osa-aikaisina. Lisäksi kysyttiin työajan pidennykseen liittyvästä ilmoitusajasta ja sitä, miten tehtyä ilmoitusta voisi muuttaa.

Palkanmaksun pulmanpaikkoja

Edunvalvonnan puhelinpalveluun tuli vajaan vuoden aikana 125 kysymystä kaikkiaan 37 ammattiosastosta ja muutamista palkkatoimistoista. Palkoissa askarruttivat muun muassa työkyvyttömän, osa-aikaisten työntekijöiden ja sairausajan palkanmaksu.
Vuosilomissa mietitytti loma-ajan palkka, osa-aikaisten lomien kertyminen sekä vuosilomalain tulkinta työkyvyttömyysaikana.
Edunvalvontalinja perustettiin tehostamaan Paperiliiton edunvalvontaa ja aktiivien tiedonsaantia.
– Kaikille pyrittiin antamaan vastaus ja tulkinta, miten asiassa tulisi menetellä. Annetuista vastauksista muodostetaan tulevaisuudessa tietopankki, jota voidaan hyödyntää tulkintojen antamisessa. Lisäksi tietopankki on tarkoitus välittää pääluottamusmiesten käyttöön vuoden 2019 aikana, jotta paikallisten tulkintojen tekeminen helpottuisi, kertoo Markku Häyrynen.
Tietopankin avulla voidaan entisestään yhtenäistää työehtosopimuksia koskevia tulkintoja ja niistä työpaikoille annettavia tietoja.

"Keskeisin puheenaihe: työaika", Paperiliitto-lehti 1/2019

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle