Ohjeet ja määräykset

Ohjeeksi uuteen työhön

Kun aloitat uudessa työpaikassa, tee kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi:

  • työnantajan ja työntekijän nimet, henkilötiedot sekä osoitteet
  • työsuhteen muoto (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai tiettyä työtä koskeva)
  • mahdollinen koeaika
  • palkkaustapa sekä palkkausryhmä ja työtehtävät
  • noudatettava työehtosopimus

Ole yhteydessä luottamusmieheen ja täytä jäsenmaksun perintäsopimus.

Tilikaudet ja työaikaopas