Faktaa liitosta

Lisätietoja

Tilastoja jäsenistä ja alasta kokoaa liiton tutkimusosasto.

Tutkimus

Faktaa liitosta

Paperiliiton jäsenet työskentelevät paperi-, sellu- ja paperinjalostusteollisuudessa tuotannon eri tehtävissä.
Yli 60 prosenttia paperiliittolaisista tekee keskeytymätöntä kolmivuorotyötä eli työaikamuoto on 37.

  • Jäseniä: 36 399, josta työmarkkinoiden käytettävissä 16 223. (31.12.2016)
  • Perustamisvuosi: 1906
  • Ammattiosastoja: 59
  • Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu: 1,59 % (v. 2016)

Paperiliiton johtoryhmä

  • Puheenjohtaja Petri Vanhala
  • Liittosihteeri Juhani Siira
  • Sihteeri Sami Laakso
  • Talouspäällikkö Markku Leppänen

Johtoryhmän ja johdon assistenttien yhteystiedot  

 

Lisätietoja

Tilastoja jäsenistä ja alasta kokoaa liiton tutkimusosasto.

Tutkimus

Ammattiosastot