Miten kursseille haetaan?

Kun kiinnostut kurssista, kurssihakemuslomake kannattaa täyttää heti, jotta varmasti pääsisit haluamallesi kurssille. HUOM! Kurssihakemus kannattaa toimittaa skannattuna osoitteeseen koulutus@paperiliitto.fi 
Murikan kurssien ajan tasaisen varaustilanteen näet Murikan kurssikalenterista.

Hakemuslomakkeen saat:

  • ammattiosaston opintosihteeriltä
  • luottamusmieheltä
  • liiton toimistosta 
  • tulostamalla sen tästä 

Mitä aikaisemmin panet toimeksi, sen helpompaa on yleensä järjestää vapautus työstä opiskelun ajaksi.

Pyydä työnantajalta kaksiosaiselle kurssille lupa yhtä aikaa molemmille jaksoille.

Hakuajat

Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssipaikkoja ei voi varata ilman hakemusta.

5 vrk:n ja lyhyemmät kurssit:

Suositus on, että hakemus lähetetään liittoon neljä (4) viikkoa ennen kurssin alkua, kuitenkin viimeistään 15 vrk ennen kurssin alkua työnantajalle. Huomaathan kuitenkin, että kurssit täyttyvät nopeasti!

Yli viikon kestävät kurssit:

Hakemus työnantajalle ja liittoon kuusi (6)viikkoa tai 45 vrk ennen kurssin alkua.

Työnantajan on puolestaan ilmoitettava myönnetyn vapaan siirtämisestä viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua.

Kurssihakemusreitti

1. Täytä itse lomakkeen kohdat 1 ja 2 (Kurssitiedot ja henkilötiedot) ja vie lomake esimiehellesi, jonka tehtävänä on hoitaa asia eteenpäin. Seuraa, että hakemus ei "unohdu pöydälle ".

Työnantaja täyttää lomakkeen kohdassa 3 pyydetyt tiedot sekä varmentaa päätöksensä allekirjoituksellaan.

Jos lähdet kurssille vapaa-aikanasi tai lomallasi et tarvitse työnantajan allekirjoitusta hakemukseen.

Työnantaja voi ratkaista asian neljällä tavalla:
a) myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ja korvaukset (palkka ja ateriakorvaus)
b) myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ay-koulutukseen
c) myöntää pelkän opintovapaan muuhun koulutukseen
d) siirtää vapaan antamisen myöhempään ajankohtaan tietyin perustein.

Jos olet myöhässä hakuajoista, kannattaa silti kysyä osallistumismahdollisuuksia. Neuvottelemalla asiat hoituvat joskus hyvinkin nopeasti.

2. Esimies palauttaa sinulle lomakkeen allekirjoitettuna. Jos olet eri mieltä ratkaisusta, ilmoita kantasi heti. Siirron syystä voi tulla erimielisyyttä, samoin koulutussopimuksen mukaisten korvausten saamisesta. Ellei asia selviä pian, kysy neuvoa luottamusmieheltä tai liitosta.

3. Vie lomake ammattiosastosi edustajalle (luottamusmies, opintosihteeri, sihteeri tai puheenjohtaja).Osastossa tiedetään, kuuluuko kurssi liiton koulutustuen piiriin vai maksetaanko se osaston varoista. Merkinnät tehdään lomakkeen kohtaan 4.

4. Ammattiosaston edustaja toimittaa hakemuksesi liiton koulutusosastolle joko postitse tai mieluiten pdf-muodossa osoitteeseen koulutus@paperiliitto.fi.

Kysy edes kerran, onko hakemus käsitelty ja todella lähtenyt matkaan!

5. Liitto toimittaa hakemuksen opistoon. Jos osaston tai liiton päätös on kielteinen, saat siitä tiedon päätöksentekijältä. Yleensä päätös on myönteinen, jos kurssi kuuluu tuettaviin kursseihin ja jos kurssilla on tilaa.

6. Saat kurssikutsun opistosta noin kaksi viikkoa ennen kurssia.

 

Työväen Sivistysliiton kurssit

Paperiliiton jäsenenä voit hakeutua myös Työväen Sivistysliiton kursseille. Paperiliitto maksaa kurssikustannukset puolestasi. Ilmoittaudu suoraan TSL:oon. 
www.tsl.fi