Paperiteollisuuden työehtosopimus

"Paperiteollisuuden työehtosopimuksen nro 50. määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten paperi-, kartonki- ja selluloosatehtaiden, puuhiomoiden, paperin- ja kartonginjalostustehtaiden sekä niiden tehdasalueella sijaitsevien raaka- ja tarveainevarastojen, ylläpito-, sivutuote- ja jalostusosastojen sekä näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin."

Paperiteollisuuden palkat ja palkkausperusteet sovitaan tehdaskohtaisesti. Lisäksi monista kohdista on tehty paikallisia sopimuksia. Paikallisten osapuolten kesken tehtyjen sopimusten tekemisestä ja valvonnasta vastaavat paikalliset ammattiosastot ja luottamusmiehet.

Työehtosopimuksessa mainittujen toimipaikkojen lisäksi paperiteollisuuden työehtosopimusta numero 50 noudattaa 25 yksittäistä työnantajaa. Sopimusta noudattavat myös kuusi muuta työnantajaa niiden ja ammattiosaston välillä solmituilla sopimuksilla.

Työehtosopimuksen osana olevat liitteet:

Paperiteollisuuden työehtosopimus n:o 50 (10.2.2020 – 31.12.2021)

Paperiteollisuuden työehtosopimus n:o 50 (10.2.2020 – 31.12.2021)

Paperiteollisuuden työehtosopimus (PDF)