Paperiteollisuuden työehtosopimus

"Paperiteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten paperi-, kartonki- ja selluloosatehtaiden, puuhiomoiden, paperin- ja kartonginjalostustehtaiden sekä niiden tehdasalueella sijaitsevien raaka- ja tarveainevarastojen, ylläpito-, sivutuote- ja jalostusosastojen sekä näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin."

Paperiteollisuuden palkat ja palkkausperusteet sovitaan tehdaskohtaisesti. Lisäksi monista työehtosopimuksen mahdollistamista kohdista on tehty paikallisia sopimuksia. Nämä paikalliset sopimukset on tehty paikallisten osapuolten välillä. Näiden sopimusten tekemisestä ja valvonnasta vastaavat paikalliset ammattiosastot ja luottamusmiehet.

Yksittäisten työnantajien ja Paperiliiton välisiä sopimuksia on tehty 25 kappaletta. Lisäksi kuuden eri työnantajan ja ammattiosaston välillä solmituilla sopimuksilla noudatetaan paperiteollisuuden työehtosopimusta.

Työehtosopimuksen osana olevat liitteet:

Paperiteollisuuden työehtosopimus n:o 50 (10.2.2020 – 31.12.2021)

Paperiteollisuuden työehtosopimus n:o 50 (10.2.2020 – 31.12.2021)

Paperiteollisuuden työehtosopimus (PDF)