Muutokset jäsenyydessä

Jäsenyyteen liittyvät muutokset

Jos työtilanteesi muuttuu, vaihdat alaa tai alat opiskella, muista pitää myös ammattiliittosi asiassa ajan tasalla.

Työssä muualla kuin paperiteollisuudessa

Jäsenen, joka on siirtynyt pysyvästi pois paperiteollisuuden ammatista tai työalalta, tulee siirtyä oman alansa liittoon ja työttömyyskassaan. Pysyväksi siirtymiseksi katsotaan pysyvä tai yli vuoden määräaikainen työsuhde muulla alalla.

Kun siirryt kokoaikatyöhän muulle alalle, sinun on vuoden kuluessa vaihdettava liittoa ja työttömyyskassaa. Kun liityt toiseen liittoon kuukauden kuluessa edellisestä liitosta erottuasi, siirryt ns. vanhana jäsenenä ja edellisen liiton jäsenyysaika ja työssäolo lasketaan hyväksesi.

Yrittäjänä

Jos aloitat yritystoiminnan, sinulla on oikeus säilyttää jäsenyys 18 kuukauden ajan. Ota yhteys jäsenrekisteriin jäsenmaksuohjeiden saamiseksi. Jäsenmaksu maksetaan työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaaditusta vähimmäistyötulosta. Varsinaisia yritystoiminnan tuloja ei tällöin huomioida.

Jäsenyyden vaihdoksesta ja siinä huomioon otettavista asioista saat tarkempia tietoja yrittäjien työttömyyskassoista, joita ovat Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT) tai Suomen yrittäjäin työttömyyskassa (SYT).

Työttömänä

Jäsenmaksua ei peritä työttömyyspäivärahasta. Jos olet työttömyyspäivärahan saajana ja sinulla on satunnaisia tai osa-aikaisia työsuhteita, liitä aina päivärahahakemukseen mukaan selvitys palkkatulosta maksetusta jäsenmaksusta. Selvitykseksi käy esimerkiksi kopio jäsenmaksukuitista.

Opiskelijana

Oppilasjäseneksi voit liittyä opiskellessasi paperialalle. Jäsenyys on voimassa opiskeluajan. Oppilasjäsen ei maksa liiton jäsenmaksuja ennen kuin siirtyy alan töihin ja liittyy varsinaiseksi jäseneksi.

Jos olet varsinainen jäsen ja työskentelet opiskeluaikana, tulee jäsenmaksut maksaa palkkatulosta. Kun opiskelun aikana teet esimerkiksi kesätöitä, tee aina jäsenmaksun perinnästä uusi sopimus heti työsuhteen alussa.

Jäsenmaksun perintä ei automaattisesti ala edellisen työjakson (kesän) perintäsopimuksen perusteella. Jos olet työssä muulla alalla, eikä perintäsopimuksen tekeminen ole mahdollista, maksa jäsenmaksut vähintään kolmen kuukauden välein.

Eläkkeellä

Jäädessäsi pysyvästi vanhuuseläkkeelle, ota yhteyttä jäsenrekisteriin puhelimitse tai sähköpostitse. Muutamme jäsenlajisi rekisteriin eläkeläisjäsenyydeksi.

Muiden määräaikaisten tai pysyvien eläkkeiden kohdalla pyydämme ilmoittamaan eAsioinnin kautta maksuvapautusilmoituksen. Jäsenyys säilyy varsinaisena jäsenyytenä vanhuuseläkkeeseen asti. Epäselvissä tilanteissa saat lisätietoa jäsenrekisteristä.

Ulkomailla

Jos työskentelet lähetettynä työntekijänä suomalaiselle työnantajalle, jäsenmaksu maksetaan normaalisti ansiotulosta.

Vapautus jäsenmaksusta voidaan myöntää, jos työskentelet Euroopan Unionin tai ETA-sopimuksen piiriin kuuluvassa maassa. Maksuvapautus voi jatkua enintään vuoden. Edellytyksenä on, että työttömyysvakuutus hankitaan työskentelymaasta. Suomeen palatessasi todistat vakuutus- ja työskentelykaudet työskentelymaan vakuutuslaitokselta saatavalla lomakkeella.

Ilmoita muutoksista

Muuta yhteystietojasi tai ilmoita jäsenmaksun keskeytyksestä eAsioinnissa tai jäsenrekisteriin jasenrekisteri@paperiliitto.fi. Jäsenrekisteri palvelee puhelimitse ma-pe klo 9-12. Katso yhteystiedot alta.

eAsiointi  Yhteystiedot Jäsenasiat