Muutokset jäsenyydessä

Jäsenyyteen liittyvät muutokset

Jos työtilanteesi muuttuu, vaihdat alaa tai alat opiskella, muista pitää myös ammattiliittosi asiassa ajan tasalla.

Työssä muualla kuin paperiteollisuudessa

Jäsenen, joka on siirtynyt pysyvästi pois paperiteollisuuden ammatista tai työalalta, on hyvä siirtyä oman alansa liittoon ja työttömyyskassaan. Pysyväksi siirtymiseksi katsotaan pysyvä tai yli vuoden määräaikainen työsuhde muulla alalla. Lyhyiden määräaikaisten työsuhteiden vuoksi ei tarvitse vaihtaa liittoa. 

Kun liityt toiseen liittoon kuukauden kuluessa edellisestä liitosta erottuasi, siirryt ns. vanhana jäsenenä ja edellisen liiton jäsenyysaika ja työssäolo lasketaan hyväksesi. Katso alta ohje jäsenyyden päättämisestä.

Yrittäjänä

Jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan, sinulla on oikeus säilyttää jäsenyys 18 kuukauden ajan. Ota yhteys jäsenrekisteriin jäsenmaksuohjeiden saamiseksi. Jäsenmaksu maksetaan työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaaditusta vähimmäistyötulosta. Varsinaisia yritystoiminnan tuloja ei tällöin huomioida.

Jäsenyyden vaihdoksesta ja siinä huomioon otettavista asioista saat tarkempia tietoja Yrittäjäkassasta.

Työttömänä

Jäsenmaksua ei peritä työttömyyspäivärahasta. Jos olet työttömyyspäivärahan saajana ja sinulla on satunnaisia tai osa-aikaisia työsuhteita, liitä aina päivärahahakemukseen mukaan selvitys palkkatulosta maksetusta jäsenmaksusta. Selvitykseksi käy esimerkiksi kopio jäsenmaksukuitista.

Saadessasi päivärahaa Työttömyyskassa merkitsee sinulle maksuvapautusta liiton ja kassan jäsenrekisteriin. Mikäli et saa päivärahaa, tulee sinun hakea maksuvapautusta eAsioinnin kautta (Jäsenmaksutiedot - Syötä palkaton jakso), jotta jäsenyytesi pysyy voimassa.

Opiskelijana

Oppilasjäseneksi voit liittyä opiskellessasi paperialalle. Jäsenyys on voimassa opiskeluajan. Oppilasjäsen ei maksa liiton jäsenmaksuja ennen kuin siirtyy alan töihin ja liittyy varsinaiseksi jäseneksi liiton kotisivuilla olevalla jäsenhakemuksella.

Jos olet varsinainen jäsen ja työskentelet opiskeluaikana, tulee jäsenmaksut maksaa palkkatulosta. Kun opiskelun aikana teet esimerkiksi kesätöitä, tee aina jäsenmaksun perinnästä uusi sopimus heti työsuhteen alussa eAsioinnin kautta. Jäsenmaksun perintä ei automaattisesti ala edellisen työjakson (kesän) perintäsopimuksen perusteella. Jos olet työssä muulla alalla, tai perintäsopimuksen tekeminen ei ole muuten mahdollista, maksa jäsenmaksut kuukausittain eAsioinnin kautta (Jäsenmaksutiedot - Jäsenmaksulaskuri).

Muista ilmoittaa aina opiskelustasi eAsioinnissa (Jäsenmaksutiedot - Syötä palkaton jakso), mikäli et saa opiskelun ajalta palkkatuloja.

Eläkkeellä

Jäädessäsi pysyvästi vanhuuseläkkeelle, ota yhteyttä jäsenrekisteriin puhelimitse tai sähköpostitse. Muutamme jäsenlajisi rekisteriin eläkeläisjäsenyydeksi.

Muiden määräaikaisten tai pysyvien eläkkeiden kohdalla pyydämme ilmoittamaan eAsioinnin kautta maksuvapautusilmoituksen (Jäsenmaksutiedot - Syötä palkaton jakso). Jäsenyys säilyy varsinaisena jäsenyytenä vanhuuseläkkeeseen asti. Epäselvissä tilanteissa saat lisätietoa jäsenrekisteristä.

Ulkomailla

Jos työskentelet lähetettynä työntekijänä suomalaiselle työnantajalle, jäsenmaksu maksetaan normaalisti ansiotulosta.

Vapautus jäsenmaksusta voidaan myöntää, jos työskentelet Euroopan Unionin tai ETA-sopimuksen piiriin kuuluvassa maassa. Maksuvapautus voi jatkua enintään vuoden. Edellytyksenä on, että työttömyysvakuutus hankitaan työskentelymaasta. Suomeen palatessasi todistat vakuutus- ja työskentelykaudet työskentelymaan vakuutuslaitokselta saatavalla lomakkeella. Ota yhteys ulkomailla työskentelystä jäsenrekisteriin maksuvapautuksen saamiseksi.

Jäsenyyden päättäminen

Jos liityt uuteen liittoon ja työttömyyskassaan, voit valtuuttaa heidät päättämään jäsenyytesi Paperiliitossa ja Paperityöväen Työttömyyskassassa. Liittyminen kannattaa tehdä uuden työsuhteen aloituspäivänä tai myöhemmin työsuhteen aikana uuden alkavan palkkakauden ensimmäisenä päivänä. Näin jäsenmaksut jakautuvat selkeästi eri palkkakausista eri liitoille ja erosi käsittely nopeutuu. 

Jos et liity uuteen liittoon ja työttömyyskassaan, ilmoita erostasi sähköpostitse jäsenrekisteriin jasenrekisteri@paperiliitto.fi. Mikäli olet työsuhteessa, eropäiväksi kannattaa ilmoittaa palkkakauden viimeinen päivä, sillä palkanlaskenta ei voi katkaista jäsenmaksuperintää kesken palkkakauden. Ilmoita sähköpostissa nimesi, henkilötunnuksesi tai jäsennumerosi ja päivä, jolloin jäsenyys päätetään. Ilmoita samalla onko jäsenmaksu veloitettu tuohon päivämäärään asti ja päätätkö samalla jäsenyytesi myös Paperityöväen Työttömyyskassassa. Muista ilmoittaa jäsenmaksuperinnän päättymisestä palkanlaskentaasi, vain sinä voit tehdä ilmoituksen.

Ilmoita muutoksista

Voit muuttaa yhteystietojasi, ilmoittaa maksuvapautukseen oikeuttavasta syystä ja maksaa jäsenmaksusi itse eAsioinnissa. Voit vaihtoehtoisesti myös olla yhteydessä muutoksista jäsenrekisteriin jasenrekisteri@paperiliitto.fi. Jäsenrekisteri palvelee puhelimitse ma-pe klo 9-12. Katso yhteystiedot alta.

Maksuvapautukseen oikeuttavista syistä löydät lisätietoa kotisivujemme Jäsenmaksut -osiosta. 

eAsiointi  Yhteystiedot Jäsenasiat