Järjestökurssit

Järjestökursseille voivat osallistua kaikki ammattiosastossa tai työpaikalla luottamustehtäviä hoitavat tai näihin tehtäviin aikovat jäsenet. Paperiliitto maksaa järjestökurssille osallistuvan jäsenen kurssimaksun, majoituksen, ruokailut ja matkakulut. Jos työnantaja pidättää palkanmaksun joiltain kurssipäiviltä, toimita todistus ansionmenetyksestä liittoon. Liitto maksaa silloin kurssistipendin ja kurssipäivärahan, mutta ei korvaa varsinaista ansionmenetystä. 

Hakuohjeet

Nuorisotoiminta tutuksi

12.04.2023 - 14.04.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

EWC-peruskurssi

13.04.2023 - 14.04.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Työturvallisuuskorttikoulutus

04.05.2023 - 05.05.2023
|
Hakaniemi
Järjestökurssit

The rules of working life in English - Työelämän pelisäännöt englannin kielellä

08.05.2023 - 10.05.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Tietotekniikan täydennyskurssi

22.05.2023 - 26.05.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Tietotekniikan peruskurssi

21.08.2023 - 25.08.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Ihmissuhteet työpaikalla

04.09.2023 - 08.09.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Ajatukset tekstiksi – kirjoittamisen peruskurssi

11.09.2023 - 15.09.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Tietotekniikan jatkokurssi

18.09.2023 - 22.09.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

18.09.2023 - 22.09.2023
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit