Järjestökurssit

Järjestökursseille voivat osallistua kaikki ammattiosastossa tai työpaikalla luottamustehtäviä hoitavat tai näihin tehtäviin aikovat jäsenet. Paperiliitto maksaa järjestökurssille osallistuvan jäsenen kurssimaksun, majoituksen, ruokailut ja matkakulut. Jos työnantaja pidättää palkanmaksun joiltain kurssipäiviltä, toimita todistus ansionmenetyksestä liittoon. Liitto maksaa silloin kurssistipendin ja kurssipäivärahan, mutta ei korvaa varsinaista ansionmenetystä. 

Hakuohjeet

Tietotekniikan peruskurssi

19.08.2024 - 23.08.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit, Järjestöaktiivikurssi

Tietotekniikan jatkokurssi

09.09.2024 - 13.09.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Toimiva kokous

16.09.2024 - 18.09.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit, Järjestöaktiivikurssi

Naiset toimijoina

04.10.2024 - 06.10.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Järjestötoimijan perusteet

07.10.2024 - 11.10.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

07.10.2024 - 11.10.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Järjestyksenvalvojan lisäkoulutus

12.10.2024 - 13.10.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Kansainvälinen edunvalvonta ja solidaarisuus

14.10.2024 - 16.10.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Tietotekniikan peruskurssi

21.10.2024 - 25.10.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit, Järjestöaktiivikurssi

Puheviestinnän perusteet

28.10.2024 - 01.11.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit, Järjestöaktiivikurssi