Järjestökurssit

Järjestökursseille voivat osallistua kaikki ammattiosastossa tai työpaikalla luottamustehtäviä hoitavat tai näihin tehtäviin aikovat jäsenet. Paperiliitto maksaa järjestökurssille osallistuvan jäsenen kurssimaksun, majoituksen, ruokailut ja matkakulut. Jos työnantaja pidättää palkanmaksun joiltain kurssipäiviltä, toimita todistus ansionmenetyksestä liittoon. Liitto maksaa silloin kurssistipendin ja kurssipäivärahan, mutta ei korvaa varsinaista ansionmenetystä. 

Tärkeää huomioitavaa!
Loputkin vuoden 2024 koulutukset Murikka-opistolla päivittyvät Paperiliiton sivuille viikon 1 aikana.
Kurssineuvottelut työnantajien kanssa ovat osin vielä kesken.

Hakuohjeet

Ammattiosaston johtaminen

26.02.2024 - 01.03.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit, Järjestöaktiivikurssi

Tietotekniikan jatkokurssi

26.02.2024 - 01.03.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Jäsenhuollon kurssi

11.03.2024 - 13.03.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

EWC-peruskurssi

03.04.2024 - 05.04.2024
|
Murikka-opisto
Järjestöaktiivikurssi, Järjestökurssit

Osallistu - vaikuttamista ja medialukutaitoa

03.04.2024 - 05.04.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Nuorisotoiminta tutuksi

10.04.2024 - 12.04.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

15.04.2024 - 19.04.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Tietotekniikan täydennyskurssi

15.04.2024 - 19.04.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Järjestyksenvalvojan lisäkoulutus

20.04.2024 - 21.04.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Ajatukset tekstiksi – kirjoittamisen peruskurssi

22.04.2024 - 26.04.2024
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit