Lakiasiat

Oikeusapu

Jos työpaikallasi syntyy epäselvyyttä työehdoista, ota yhteyttä osastosi luottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun tai pääluottamusmieheen.

Mikäli epäselvyyttä ei saada paikallisesti ratkaistua, sinulla on mahdollisuus kääntyä ammattiosastosi puoleen. Ammattiosasto voi hakea oikeusapua asiassasi liitolta.

Jäsenenä sinulla on oikeus myös liiton apuun erilaisissa sosiaalivakuutusasioissa, kuten työkyvyttömyyseläke-, sairauspäiväraha- ynnä muissa vastaavissa, joita esimerkiksi kotivakuutuksen oikeusturva ei pääsääntöisesti korvaa.

Lakiasioissa auttavat