Organisaatio

Liittokokous on joka neljäs vuosi.
Osastojen edustus: 1 edustaja jokaista alkavaa 150 jäsentä kohti.

Valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja 28 varsinaista jäsentä, henkilökohtaiset varajäsenet ja 13 yleisvarajäsentä.
Valtuuston puheenjohtaja Jouko Aitonurmi
Valtuuston varapuheenjohtaja Ville Nevala

 

Liiton puheenjohtaja ja 13 jäsentä, 14 henkilökohtaista varajäsentä ja 14 yleisvarajäsentä.

Työvaliokunta valmistelee liiton hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.

Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, liittosihteeri, osastopäällikkö ja talouspäällikkö.