Liitto

Paperiliitto r.y.

Paperiliitto on paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden sekä paperinjalostuksen työntekijöiden ammattiliitto.

Liiton jäsenet työskentelevät koneenhoitajina, sellunvalmistajina ja -keittäjinä, puunkäsittelyn hoitajina, kemikaalien käsittelijöinä, trukinkuljettajina, laboratoriotyöntekijöinä tai muissa tuotannon eri vaiheiden ammattiryhmissä. Paperiliittoon kuuluu myös paperiteollisuuden ylläpito-osastoilla työskenteleviä kuten kone-, sähkö- ja automaatiokorjaajia, siivoustyötä tekeviä sekä rakennus- ja kuljetustyöntekijöitä.

Paperiliitto on perustettu vuonna 1906. Liitolla on 60 ammattiosastoa eri puolilla maata. Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Liiton kokonaisjäsenmäärä on lähes 38000 henkeä (joulukuu 2015), josta työvoiman osuus on noin puolet.

Ammattiosastot