Säännöt

Säännöt

Paperiliiton säännöissä on määritelty liiton, ammattiosastojen, työhuonekuntien ja luottamusmiesten toimintaa.

Säännöt on hyväksytty Paperiliiton XXI liittokokouksessa 12. - 14.6.2013.

Ammattiosastot