Työehtosopimukset

Paperiliiton tärkein tehtävä on neuvotella määrävälein jäsenilleen työehtosopimus. Työehtosopimukseen on määritelty keskeiset työntekoon liittyvät vähimmäisehdot. Näitä ehtoja ovat mm. alin kausipalkka, työaika, ylityökorvaukset, sairausajan palkka ja vapaapäivät.

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus sekä paperinjalostus työllistävät yhteensä noin 11 000 Paperiliiton jäsentä.

Paperiliitto on neuvotellut paperiteollisuuden työpaikoille yrityskohtaiset työehtosopimukset.
Lisäksi Paperiliitto on neuvotellut yleissitovan pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen.
Paperinjalostukseen on myös neuvoteltu yrityskohtainen sopimus Paccor Finland Oy:n kanssa.
Paperiliitto r.y:n ja Kemianteollisuus ry:n välillä on neuvoteltu Huhtamaki Foodservice Oy:n työehtosopimus.