Työehtosopimukset

Paperiliiton tärkein tehtävä on neuvotella määrävälein jäsenilleen työehtosopimus. Työehtosopimukseen on määritelty keskeiset työntekoon liittyvät vähimmäisehdot. Näitä ehtoja ovat mm. alin kausipalkka, ylityökorvaukset, sairausajanpalkka ja vapaapäivät.

Paperiteollisuus työllistää tällä hetkellä noin 15 000 työntekijää. Paperiteollisuus muodostaa edelleen merkittävän osan Suomen vientiteollisuudesta.

Alalla on kaksi pääsopimusta: Paperiteollisuuden työehtosopimus (ns. raskas) ja Pahvin- ja paperinjalostajain (PPY) työehtosopimus.