Työehtosopimukset

Paperiliiton tärkein tehtävä on neuvotella määrävälein jäsenilleen työehtosopimus. Työehtosopimukseen on määritelty keskeiset työntekoon liittyvät vähimmäisehdot. Näitä ehtoja ovat mm. alin kausipalkka, ylityökorvaukset, sairausajanpalkka ja vapaapäivät.

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus sekä paperinjalostus työllistävät yhteensä noin 12 000 Paperiliiton jäsentä.

Alalla on kaksi pääsopimusta: Paperiteollisuuden työehtosopimus (ns. raskas) ja Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n työehtosopimus.