Vapautus jäsenmaksusta

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta sen ajan, jolta hän ei saa veronalaista palkkaa.

Yleisimpiä jäsenmaksuista vapautumisen syitä ovat:

  • Palkaton sairausaika
  • Kuntoutustuki
  • Työttömyys
  • Opiskelu
  • Vuorotteluvapaa tai muu palkaton vapaa
  • Äitiys- isyys- tai vanhempainvapaat sekä hoitovapaa
  • Asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus ja siviilipalvelus
  • Eläke

Ilmoita maksuvapauteen oikeuttava syy eAsoinnissa (Jäsenmaksutiedot - Ilmoita palkaton jakso) tai ota yhteyttä jäsenrekisteriin. Mikäli oikeutesi maksuvapauteen jatkuu, muista ilmoittaa sen jatkumisesta vähintään puolivuosittain. Huom. Työttömyyden voi ilmoittaa vain takautuvasti.

Eläkkeelle jäädessäsi hae maksuvapautusaikaa eAsioinnissa (Jäsenmaksutiedot - Ilmoita palkaton jakso) määräaikaisen eläkkeen päättymispäivään asti tai pysyvän eläkkeen osalta vanhuuseläkkeelle jäämiseen asti. Huom. Vanhuuseläkkeelle jäädessäsi ota yhteyttä jäsenrekisteriin puhelimitse tai sähköpostitse jäsenlajisi vaihtamiseksi. Vanhuuseläkkeelle siirtymistä ei voi ilmoittaa eAsioinnin kautta.

Mikäli jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta tai mahdollisen jäsenmaksuvapautuksen syytä ei ole ilmoitettu, sinun katsotaan eronneen liitosta ja työttömyyskassasta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton jäsenetuihin eikä työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.

Maksa jäsenmaksusi työttömyyden alkuun asti ja oikean suuruisena. Näin vältät tilanteen, jossa mahdollinen työttömyyspäivärahasi hylätään siitä syystä, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiotulosi edellyttäisivät.

Jos jäät ns. omalle lomalle tai ryhdyt yrittäjäksi etkä ole työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa ja haluat säilyttää jäsenyytesi, ota yhteys jäsenrekisteriin jäsenmaksuohjeiden saamiseksi.