PPY:n työehtosopimus

Paperinjalostus on moninainen toimiala, jonka piirissä tehdään paperin ja kartongin jalostusta eritasoisissa yrityksissä.

Jalostustoiminta jakautuu kolmeen pääalueeseen: 

  • Teollisuuden palvelutuotanto, johon kuuluu erilaista teollisuuden alihankintatuotantoa, kuten arkitusta tai muuta oheispalvelua teollisuudelle.
  • Toimistojen ja kotitalouksien tarvitsemat paperituotteet, kuten kansiot, kirjeet, tarrat ja muut vastaavat.
  • Kaupan ja elintarviketeollisuuden erilaisista tuotteet, joiden lajikkeet ovat kasvussa.

Paperinjalostuksen toimialalla toimii Suomessa nelisenkymmentä yritystä. Jalostussektori työllistää yli kaksituhatta ihmistä ja huomattavasti enemmänkin välilliset vaikutukset huomioiden. 

Päätyöehtosopimus on yleissitova ja se on sovittu Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry:n ja Paperiliiton välillä. Sopimusta noudattaa suurin osa paperinjalostuksen toimijoista. Yksittäisten yritysten kanssa on lisäksi sovittu erikseen sopimuksen noudattamisesta.

Työehtosopimuksen osana olevat liitteet:

 

PPY:n työehtosopimus

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimus 1.1.2024-31.1.2026

PPY:n työehtosopimus (PDF)