PPY:n vuorotyölisät

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen 17 §:n vuorotyölisien määriksi on sovittu seuraavat:

Lisät 1.3.2024 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat:

Iltavuorolisä 166 senttiä/tunti
Yövuorolisä 278 senttiä/tunti

Lauantai- ja aattolisä 365 senttiä/tunti