PPY:n työehtosopimus

PPY:n vuorotyölisät

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen 17 §:n vuorotyölisien määriksi on sovittu seuraavat:

iltavuorolisä 145 senttiä tunnilta
yövuorolisä 243 senttiä tunnilta
lauantai- ja aattolisä 320 senttiä tunnilta

Korotetut lisät tulevat voimaan 1.7.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.