PPY:n vuorotyölisät

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen 17 §:n vuorotyölisien määriksi on sovittu seuraavat:

1.1 Voimassa olevat vuorolisät 1.2. - 31.3.2018 ovat:

Iltavuorolisä 146 senttiä/tunti
Yövuorolisä 244 senttiä/tunti

Lisät 1.4.2018 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat:

Iltavuorolisä 148 senttiä/tunti
Yövuorolisä 248 senttiä/tunti

Lisät 1.4.2019 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat:

Iltavuorolisä 150 senttiä/tunti
Yövuorolisä 252 senttiä/tunti

Lauantai- ja aattolisä 331 senttiä/tunti