PPY:n vuorotyölisät

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimuksen 17 §:n vuorotyölisien määriksi on sovittu seuraavat:

1.1 Voimassa olevat vuorolisät 1.3.-30.4.2022 ovat:

Iltavuorolisä 152 senttiä/tunti
Yövuorolisä 255 senttiä/tunti

Lauantai- ja aattolisä 335 senttiä/tunti

Lisät 1.5.2022 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat:

Iltavuorolisä 155 senttiä/tunti
Yövuorolisä 260 senttiä/tunti

Lauantai- ja aattolisä 341 senttiä/tunti