Investoinneilla kääntöpuoli

Tiedotteet, Uutiset 23.05.2018

Metsäteollisuuden investoinnit voivat johtaa siihen, että raaka-aineen hinnannousu johtaa kulukuureihin muissa toiminnoissa.

Suomi on osoittanut olevansa kansainvälisesti kilpailukykyinen maa, jonne metsäteollisuuden kannattaa investoida. Paperiliiton liittovaltuuston mielestä seuraavaksi on huolehdittava siitä, että tulevilla investoinneilla saadaan nostettua paitsi lopputuotteen arvoa myös kotimaista jalostusastetta. Näin investointien hyödyt koituvat parhaiten Suomen hyväksi.

Tyytyväisyys tilanteeseen ei kuitenkaan saa estää näkemästä kokonaisuutta ja arvioimasta investointien vaikutusta raaka-aineen hintaan ja olemassa olevaan tuotantoon. Suunnitellut sellutehdas- ja biolaitoshankkeet aiheuttavat metsäteollisuuden työpaikoilla huolta siitä, miten toteutuvat hankkeet vaikuttavat puun hintaan. Liian kallis raaka-aine voi johtaa tuotannon supistumiseen niillä tehtailla, joiden tuottamien lajikkeiden kysyntä on maltillista.

Paperiliitto vaatii nykyiseltä hallitukselta parempaa kokonaisnäkemystä ja työttömyysturvan aktiivimallin perumista. Aktiivimallista eivät ole hyötyneet ainakaan paperiliittolaiset työttömät, sillä mallin takia 77 prosentilla paperiliittolaisista työttömistä ansioturva alenee. Pettymystä on herättänyt erityisesti se, että aktiivimalli rokottaa myös työuran loppupuolella työttömäksi jääneitä, joille aktiivisuusedellytysten täyttäminen on erityisen vaikeaa ja joita koskevat työllisyystoimet riippuvat liikaa asuinpaikkakunnasta.

Metsäteollisuuden menestystä ei tehdä ilman osaavaa työvoimaa. Lähivuosina ala tarvitsee uusia ammattilaisia, kun suuri määrä pitkän työuran tehneitä työntekijöitä jää eläkkeelle. Tässä tilanteessa maan hallituksen suunnitelmat, joilla heikennetään nuorten työmarkkina-asemaa, ovat paitsi eriarvoistavaa ja vastuutonta politiikkaa, myös huonosti ajoitettua. Huomisen työelämä tehdään tänään.

Jokaisen äänestysikäisen pitää ensi vuoden eduskuntavaaleissa nähdä pitkälle ja vaikuttaa tulevan politiikan suuntaan, sillä vaaleissa on vahvasti kysymys myös työelämän edunvalvonnasta.

Paperiliiton valtuusto kokoontui Helsingissä 23.5.2018 sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Kokouksen yhteydessä hyväksyttiin Paperiliiton toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2017.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle