Teollisuuden kilpailukyvylle lisäpontta

Tiedotteet, Uutiset 10.04.2017

Vientiliittojen mielestä maan hallituksen puolivälitarkastelussa on keskityttävä teollisuuden kilpailukykyä parantaviin toimiin.

Teollisuuden työntekijä- ja työnantajaliitot vetoavat maan hallitukseen ja sen antamaan lupaukseen, että hallitus ei lisää teollisuuden kustannuksia kuluvan vaalikauden aikana.

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen Liitto, Paperiliitto, Puuliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN edellyttävät, että hallituksen puolivälitarkastelun päätöksillä parannetaan suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

- Teollisuutta koskevien päätösten on oltava ennustettavia ja pitkäjänteisiä. Hallituksen tulee kaikin mahdollisin keinoin edistää yritysten investointeja ja tuottavuutta. Talouskasvun turvaamiseksi kilpailukyvyn, viennin ja investointien on oltava edelleen talouspolitiikan kärjessä, järjestöt esittävät yhteisessä tiedotteessa. Lisäksi järjestöt toteavat, että julkisen talouden tasapainottamista on jatkettava ja verotuksen on oltava kilpailukykyistä.

Myös tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot on toimijoiden mielestä otettava vahvemmin hallituksen ohjelmaan.

- Julkista innovaatiorahoitusta tulee kasvattaa ja kohdistaa se yritysvetoiseen innovaatio- ja tutkimustyöhön. Teollisuuden erilaisten innovaatioiden demonstrointiin ja kaupallistamiseen on saatava enemmän julkista rahoitusta. Hallitusohjelmassa on linjaus, jonka mukaan tietoa saa kysyä vain kerran. Sen jälkeen se on kaikkien viranomaisten käytössä. Digitalisaatio on keino tuottavuuden parantamiseen, teollisuuden edustajat toteavat.

Hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista on innovatiivisia, tarkoittaa lähes kahta miljardia euroa vuodessa.

- Innovaatioiden avulla tehdään asiat tehokkaammin tai kokonaan uudella tavalla. Lähes kaikissa julkisissa hankinnoissa on mahdollista tehdä valinta laatupainotteisesti ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella.

Järjestöt vaativat hallitusta ottamaan EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa aktiivisen ja kilpailukykyä parantavan otteen.

- Hallitus sitoutui osana kilpailukykysopimusta luopumaan teollisuuden energiaverojen korotuksista ja tästä sekä muista kilpailukykysopimuksen sitoumuksista on edelleen pidettävä kiinni. Logistiikkakustannukset eivät saa nousta ja liikenneverkon yhtenäisyys on säilytettävä. Jotta suomalaisten yritysten kannattaa työllistää myös Suomessa, pitää kaikkien kilpailukykytekijöiden olla kunnossa.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle