Helle haittaa prosessia

Tiedotteet, Uutiset 08.08.2014

Tyyni ilma ja lämpö aiheuttavat hajuhaittoja. Lämmin vesi kiusaa puolestaan jäähdytystä.

Helle voi aiheuttaa monia tepposia paperi- ja sellutehtaiden prosesseille. Näin kävi muun muassa Lappeenrannassa. Heinäkuun lopulla kaupunkilaisia häiritsivät huomattavat hajuhaitat, joita Kaukaan sellutehdas pölläytteli ympäristöön. Haju kiusasi erityisesti yöllä.

Kaupungin ympäristöviranomaisten ja Kaukaan tehtaan yhteisissä selvittelyissä ilmeni, ettei tehdas ollut ylittänyt sallittuja päästörajoja, eikä tehtaalla ollut tehty toimenpiteitä, jotka olisivat vaikuttaneet ilman laatuun. Syyllinen oli sää.

– Ilmapäästöjen rikkipitoisuuksissa ei ollut mitään poikkeavaa, mutta haju korostui, koska hajupäästöt eivät levinneet tuulten mukana, tiivistää UPM Kaukaan ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen.

Normaalisti tehtaalta tulevat hajupäästöt laimenevat ilmavirtausten ansiosta. Korkeapaineen ja hellejakson aikana tuulten nopeudet kuitenkin vaihtelevat paljon.

Päivisin auringonpaiste synnyttää ilmavirtauksia, jolloin tehtaan hajut sekoittuvat laimentuen ilmaan. Yöllä tuuli tyyntyy, eivätkä hajut sekoitu ja laimene.

Tuulen vaikutus on merkittävä: Jos tuulen nopeus alenee 5 metristä sekunnissa 0,1 metriin sekunnissa, kasvaa ilman epäpuhtauksien pitoisuus 50-kertaiseksi samalla päästömäärällä.

Lämmintä vettä

Maunus-Tiihosen mukaan helle saattaa aiheuttaa ongelmia myös jäteveden käsittelyssä. Kaukaan jätevedenpuhdistamo käyttää jäähdytykseen Saimaan vettä. Kun järvivesi on pitkän hellejakson lämmittämää, jäähdytysteho laskee, ja lämpötila saattaa prosessissa nousta yli 40 asteen. Näin puhdistamon toiminta heikkenee.

– Riskinä on, että Saimaaseen pääse huonosti puhdistettua vettä. Tänä kesänä olemme kuitenkin hallinneet lämpötilan ja välttyneet jätevesipäästöiltä.

Myös puhdistamon mikrobitoiminta häiriintyy lämpimässä ilmassa, ja paikallisia hajuhaittoja saattaa esiintyä tavallista enemmän.Oulun Stora Enson tehtaan jätevedenkäsittelyssä on tänä kesänä vältytty hajuhaitoilta, vaikka helteet ovat hiipineen pohjoiseenkin.

– Kuuma ilma saattaa kuitenkin häiritä prosessin jäähdytystä tehtaalla. Käytämme jäähdytyksessä jokivettä, ja kun se lämpenee, jäähdytyksen teho heikkenee. Näin olleen veden käyttömäärä kasvaa, kertoo Oulun Stora Enson tehtaan ympäristöpäällikkö Mervi Partanen.

TIINA SUOMALAINEN

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle