Työtapaturma- ja ammattitautiopas

Paperiliiton julkaisema Työtapaturma- ja ammattitautiopas  on työsuojeluvaltuutetuille, työsuojeluasiamiehille ja luottamushenkilöille suunnattu käytännönläheinen ohjekirja siitä, kuinka toimia tapaturman sattuessa työpaikalla. Oppaan sisältämät runsaat esimerkit auttavat hahmottamaan, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota tapaturman sattuessa, mitä tapaturmailmoitukseen kannattaa kirjata, mitä on hyvä huomioida haettaessa mahdollisesti korvauksia vakuutusyhtiöltä tai työnantajalta sekä mihin ennaltaehkäiseviin toimiin työpaikalla on syytä ryhtyä tapaturmien ehkäisemiseksi jatkossa.

Työpaikoilla on hyvä suunnitella etukäteen, miten tapaturman sattuessa toimitaan, jotta uhrin oikeusturva toteutuisi.

Työtapaturma- ja ammattitautioppaaseen kannattaa tutustua jo ennen kuin mitään on sattunut. Oppaan on hyvä olla kaikkien työntekijöiden – ja miksei esimiestenkin – luettavissa työpaikalla, vaikkapa kahvion pöydällä tai valvomossa.

Lue opas sähköisesti: