Toimitus

Päätoimittaja:
Petri Vanhala

Toimitussihteeri:
Eija Valkonen

Toimittaja:
Eeva Eloranta-Jokela

Viestinnän assistentti:
Anna Paloniemi

Jakelumuutokset:
Jos haluat keskeyttää tai muuttaa Paperiliitto-lehden jakelun, voit ilmoittaa muutoksesta sähköpostilla: jasenrekisteri@paperiliitto.fi. Kerro viestissä lehden saajan nimi ja osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, paitsi niiden, joiden tiedoissa on markkinointiesto.

Toimituksen yhteystiedot