Mediakortti

Paperiliitto-lehti on Paperiliiton jäsenlehti. Lehdessä käsitellään paperintyöntekijöiden edunvalvontaan, työelämän arkeen ja vapaa-aikaan liittyviä aiheita.

Paperiliitto-lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehden levikki on noin 31 000.

Postia toimitukselle:
Paperiliitto-lehti, PL 326, 00531 Helsinki
etunimi.sukunimi@paperiliitto.fi ja tiedotus@paperiliitto.fi

Osoitteenmuutokset:
llmoitus Väestörekisteriin riittää. Voit myös päivittää yhteystietojasi eAsioinnissa.

Ilmoitusmyynti:
Mika Mainos Oy, Työmiehenkatu 17, 20320Turku,
p. 050 528 7782, info@mikamainos.fi.

Taitto:
Reima Kangas

Painopaikka:
PunaMusta