Uuden keskusjärjestön valmistelu etenee

Tiedotteet, Uutiset 12.02.2016

Ohjausryhmällä yhteinen näkemys keskeisistä seikoista.

Hankkeen selvitystyötä valmistelleella ohjausryhmällä on yhteinen näkemys uuden keskusjärjestön hallintomallista, säännöistä, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmästä, taloudellisesta pohjasta ja liittojen jäsenmaksusta, uuden järjestön toiminnan painopisteistä sekä liittojen ja uuden keskusjärjestön työnjaosta.

Vielä avoinna olevat asiat käsittelee kaikkien hankkeeseen osallistuvien liittojen kokous 2. maaliskuuta. Liittojen kokouksen päätökset ovat pohja kunkin liiton päätöksenteolle kevään aikana. Tavoitteena on kesäkuun alussa allekirjoittaa uuden keskusjärjestön perustamisasiakirja .

Lue lisää > Uusi keskusjärjestö

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle