Uuden keskusjärjestön perustamista tavoitteleva hanke käyntiin

Uutiset 16.01.2015

Ammattiliitot ovat päättäneet käynnistää hankkeen uuden keskusjärjestön perustamiseksi Suomeen. Hankkeen valmistelukokous järjestettiin tänään Helsingissä ja kokoukseen osallistui yhteensä 73 palkansaajaliiton edustajaa kaikista kolmesta keskusjärjestöstä (SAK, STTK ja Akava).

Uuden keskusjärjestön perustamisen valmisteluun osallistuvat ammattiliitot ilmoittavat mukanaolostaan 10. helmikuuta mennessä. Sen jälkeen alkaa käytännön työ uuden järjestön perustamiseksi. Tavoite on, että uusi keskusjärjestö aloittaisi toimintansa vuoden 2016 aikana.

Hankkeeseen voivat liittyä kaikki ammatilliset edunvalvontajärjestöt ja myös ne, jotka tällä hetkellä eivät ole nykyisten keskusjärjestöjen jäseniä. Uuden keskusjärjestön tavoite on vahvistaa palkansaajien ja yksinyrittäjien taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Järjestö on poliittisesti sitoutumaton ja se ottaa vastuulleen lakkautettavien keskusjärjestöjen kansalliset ja kansainväliset tehtävät. Keskusjärjestön toiminta pohjautuu demokraattiseen edustukseen, joka huomioi kaikkien jäsenryhmien tarpeet. Uusi keskusjärjestö ei heikennä ammattiliittojen itsenäistä asemaa työehtosopimusosapuolena.

Valmistelukokouksessa professori Harri Melin alusti työmarkkinajärjestelmän tulevaisuudesta. Jatkokeskustelussa arvioitiin uuden keskusjärjestöhankkeen vahvuuksia, mahdollisuuksia ja haasteita. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta (SAK), Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja Liisa Halme (STTK) ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari (Akava).

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle