Työntekijöiden edustus vajavaista

Uutiset 13.01.2021

Yritysten välillä on suuria eroja siinä, miten henkilöstö on edustettuna yrityksen hallinnossa.

Hallintoedustuslain mukaan yrityksissä, joissa on yli 150 työntekijää, pitää henkilöstöllä olla edustaja yrityksen hallinnossa. Vaikka laki tähän velvoittaa, lain toteutuminen yrityksissä on heikkoa. Tämä käy ilmi Teollisuuden palkansaajien julkaisemasta tuoreesta analyysista.

Syitä lain huonoon toteutumiseen löytyy niin tiedon puutteesta kuin yritysjohdon haluttomuudesta ottaa henkilöstö mukaan päätöksentekoon. Lisäksi voimassa oleva laki mahdollistaa monenlaiset toteutukset, joilla ei välttämättä ole todellista vaikutusvaltaa.

Asianmukaisesti järjestettynä hallintoedustusjärjestelmä parantaa yrityksen sisäistä tiedonkulkua ja luottamusta. Suuri osa kaikista kyselyyn vastanneista työntekijöiden edustajista kokee, että järjestelmän ansiosta yritykseen on syntynyt avoimempi ja luottamuksellisempi ilmapiiri. Myös viestintä johdon ja työntekijöiden välillä on parantunut.

Työntekijöiden edustajat myös arvioivat, että heidän asiantuntemuksensa auttaisi yrityksen johtoa tekemään yrityksen tuottavuutta ja tulosta mahdollisesti parantavia päätöksiä.

Yhteistoimintalakia uudistettaessa myös henkilöstön edustusta koskevaa hallintoedustuslakia ollaan päivittämässä. Teollisuuden palkansaajien julkaisema analyysi Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa tukee esitystä määritellä hallintoedustajan rooli jatkossa tarkemmin.

 

Lue lisää: Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa – tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle