Työ sujuvaksi

Jäsenasiat 20.12.2018

Oppimisvaikeuksien tuottaessa pulmia, voi apuna käyttää Työ sujuvaksi -materiaalia.

Erilaiset oppimisvaikeudet voivat muodostua haitaksi etenkin silloin, kun työssä tapahtuu muutoksia. Siksi on tärkeää tunnistaa oppimisvaikeudet ja ottaa puheeksi niitä koskevat tarpeet. Toimivat ratkaisut auttavat näissä tilanteissa niin työntekijää, työnantajaa kuin koko työyhteisöä.

Oppimisvaikeus voi esiintyä työpaikalla yksittäisessä työvaiheessa niin sanottuna lokaalivaikeutena, kuten hitaana lukemisena, kirjoittamisenvaikeutena tai toistuvana virheenä. Se voi myös näkyä työtehtävän välttelynä.

Työ sujuvaksi! -materiaali tarjoaa välineitä ja vinkkejä, miten mm. erilaiset hyötysovellukset ja selkeät työohjeet sujuvoittavat työtä. 
Materiaaliin on koottu työn johdon, esimiesten ja työntekijöiden kokemuksia siitä, miten oppimisvaikeudet näkyvät ja vaikuttavat työssä sekä vinkkejä keinoista ja sovelluksista, joilla tuetaan aikuisten perustaitoja ja oppimisvaikeuksien kanssa selviämistä työssä.

Työnantajat ovat yhteistyössä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa arvioineet omilla työpaikoillaan, millaiset sovellukset ja välineet parhaiten edistävät työn sujuvuutta ja työhyvinvointia, ja tehneet soveltuvia hankintoja sen pohjalta.

Lue perjantaina 21.12. ilmestyvästä Paperiliitto-lehdestä, miten oppimisvaikeus vaikuttaa elämään.

Työ sujuvaksi! -materiaali on työelämänverkko-opiston aineistoa.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle