Turvaamistoimiasia korkeimpaan oikeuteen

Uutiset 07.10.2022

Korkein oikeus on myöntänyt Paperiliitolle valitusluvan asiaan, joka koskee UPM:n työtaisteluun liittyvää turvaamistoimipäätöstä.

Valituslupa tarkoittaa, että korkein oikeus ottaa kantaa siihen, oliko käräjäoikeudella edellytyksiä määrätä osa työntekijöistä töihin lakon aikana. Tuleva päätös voi toimia ennakkotapauksena lakko-oikeuden rajoittamisesta.
Paperiliiton lakimies Juha Koivisto on tyytyväinen, että valituslupa saatiin näinkin pian. 
- Mielenkiinnolla jäämme odottamaan korkeimman oikeuden linjausta.
Helsingin käräjäoikeus määräsi viime tammikuussa Paperiliiton sakon uhalla lopettamaan UPM:n tehtaisiin kohdistetun lakon tiettyjen töiden osalta, joita UPM piti kriittisinä. Paperiliiton mukaan perusteita turvaamistoimen myöntämiselle ei ollut, joten liitto valitti päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Korkeimman oikeuden tiedote 7.10.2022: ”KKO:lta valituslupa Paperiliiton lakon rajoittamista koskevassa asiassa”

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle