Tuotanto käynnistyy Oulun tehtaalla

Uutiset 29.01.2021

Stora Ensolla Oulussa sellutehdas käynnistyi tammikuussa ja alkaa kartonkitehtaan ylösajo. Kuva: Stora Enso

Stora Enso Oulun tehdas aloittaa lähiaikoina aaltopahvin pintakartongin valmistuksen.

Kartonkikone on tehtaalla käynnistysvaiheessa ja sellutehdas on ollut käynnissä tammikuun puolesta välistä lähtien. Kartonkituotantoa ajetaan ylös vuoden alkukuukausina ja koneen odotetaan saavuttavan suunnitellun tuotantokapasiteettinsa tämän vuoden loppuun mennessä. 

Projektissa toinen tehtaan paperikoneista muunnettiin pakkauskartongin tuotantoon. Sellutehdas ja kuivaamo uudistettiin tuottamaan valkaisematonta ruskeaa sellua 530 000 tonnia vuodessa. Tästä noin 150 000 tonnia vuodessa menee ulkoiseen myyntiin. Kraftlainer-tuotantolinjan kapasiteetti on 450 000 tonnia vuodessa.

Kun tuotanto saavuttaa täyden tehonsa, Oulun tehdas tuottaa vuosittain noin 300 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa Packaging Materials -divisioonalle. Investoinnin arvo on 350 miljoonaa euroa.

 

Stora Enson Oulun tehdasalue työllistää noin 400 ihmistä, mukaan lukien tukitoimintojen ja sataman työntekijät. Investoinnin takia Stora Enso sanoi irti 360 työntekijää.

Tehtaan käyttämä puu hankitaan pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta Pohjois-Suomesta. Tehtaan puun kulutus lisääntyy tuotantolinjan muuntamisen seurauksena 0,5 miljoonasta 2,4 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Oulun tehtaalle jäänyt toinen paperikone on Stora Enson mukana mahdollista muuntaa tulevaisuudessa pakkausmateriaalin tuotantoon.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle