Taimiteko tekee hyvää nuorille ja luonnolle

Uutiset 10.06.2022

Kuortanelaisnuoret istuttavat taimia SAK:metsään. Paperiliitolle istutetaan tuhat tainta. Kuva: Suomen 4H-liitto

Paperiliitto on mukana Taimiteossa, jolla tuetaan uusien metsien istutusta, työllistetään nuoria ja lisätään metsäpinta-alaa osana ilmastotoimia.

Suomen 4H-liiton Taimiteko-kampanjan puuntaimien istutukset alkoivat kuluneella viikolla Kuortaneella. Paperiliiton tuhat tainta istutetaan SAK-metsään paikalle, jonka maa-alue on poistettu turvetuotannosta.

Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä noin 100 000 hehtaaria maa-alueita, jotka soveltuisivat metsitettäväksi. 

Lue lisää: taimiteko.fi

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle