Ryhmähenkivakuutus joka työntekijällä

Jäsenasiat 06.02.2019

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen ottaa ja kustantaa työnantaja.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus tarjoaa turvaa perheen välittömään toimeentuloon, kun puoliso tai lasten huoltaja kuolee. Vakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen vuonna 1977 tekemään keskinäiseen sopimukseen.

Vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Vakuutusehdoissa on määritelty tarkemmin millä edellytyksillä työntekijä on vakuutettu. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-ajalla. Vakuutuksen ottaa ja kustantaa työnantaja.

Työntekijä säilyy vakuutettuna kolme vuotta työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhde päättyi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, säilyy henkilö vakuutettuna viisi vuotta.

- Tässä on hyvä huomata, että kun henkilö alkaa saada vanhuuseläkettä tai hän on täyttänyt 68 vuotta, eikä hänellä ole enää voimassa olevaa työsuhdetta, ei henkilö ole enää vakuutettu. Eli tuo kolmen vuoden eräänlainen ”jatkoturva” ei koske vanhuuseläkeläisiä tai yli 68-vuotiaita, jotka eivät ole ehtojen mukaisessa työsuhteessa. Meille tulee jonkin verran hakemuksia, joissa edunjättäjä on ollut kuollessaan vanhuuseläkkeellä eli ei enää vakuutettuna, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Heli Lagerblom.

Ehdot sovitaan vuosittain

Työmarkkinaosapuolet sopivat vuosittain vakuutuksen vakuutusehdoista ja korvausummista. Työntekijän kuollessa vakuutuksesta maksetaan edunsaajille vakuutusehdoissa mainittu korvaussumma. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Korvaussumma muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta, joka maksetaan, jos vakuutettu työntekijä on kuollut tapaturmaisesti. Perussumman suuruus määräytyy vakuutetun kuoliniän mukaan.

- Vuoden 2019 vakuutusehdoissa muuttui vain vakuutuksenantajia koskeva ehtokohta 4.1. eli vakuutettujen kannalta ehtoihin ei tullut mitään oleellisia muutoksia. Perussummaa ja lapsikorotuksen määrää korotettiin prosentilla vuodesta 2018, kertoo Lagerblom vuoden 2019 ehdoista.

Korvauksen hakeminen
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kotisivuilla (www.trhv.fi) tai täyttämällä korvaushakemuslomake, joka löytyy samoilta sivuilta.
Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. Korvauspalvelun puhelinnumero on 0409 222 900 ja sähköpostiosoite trhv@tvk.fi.

Nopea korvauskäsittely

Vuonna 2017 Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksettiin 1 459 kuolemantapauksen johdosta korvauksia 2 207 edunsaajalle. Korvaushakemuksista noin 95 % käsiteltiin kahdessa viikossa.

- Meillä on pääsääntöisesti hyvin nopea korvauskäsittely ja siksi tämä vakuutus auttaa akuutin toimeentulon varmistamisessa, kun edunjättäjä on kuollut. Enemmän selvittämistä vaativissa tapauksissa korvauskäsittely vie tietenkin pidemmän ajan, toteaa Lagerblom.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle