Resursseja työsuojeluun

Tiedotteet, Uutiset 04.04.2019

SAK ja ammattiliitot vaativat lisää voimavaroja työsuojelun viranomaisvalvontaan.

SAK ja ammattiliitot ovat huolestuneita työturvallisuuden viranomaisresurssien vähäisyydestä. Liitot haluavat lisätä työpaikkatarkastuksia ja tehostaa valvontaa, jotta työsuojelun laiminlyönnit työpaikoilla saataisiin kuriin.
Valvonta jää Suomessa riittämättömäksi vähäisten resurssien vuoksi. Viime vuosina työpaikkojen turvallisuuden ja terveyden valvonnan resursseja on syönyt se, että valvontaviranomaisten resursseja ei ole lisätty samassa suhteessa kuin uusia tehtäviä on annettu.
– Viime viikolla julkisuuteen tulleet vakavat, jopa ihmiskauppaan viittaavat rikkeet joidenkin ravintoloiden työntekijöiden työehdoissa ja työsuojelussa ovat pysäyttävä osoitus siitä, ettei Aluehallintovirastoilla ole tarpeeksi resursseja työsuojelutarkastusten tekemiseen, SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen sanoo.
Työsuojelun ja harmaan talouden valvontaa on SAK:n ja liittojen mukaan mahdollista tehostaa tarkastajien määrää lisäämällä. Lisäys olisi tarpeen myös sen vuoksi, että muuttuva työ ja työelämä tuovat perinteisten työsuojeluriskien rinnalle uudenlaisia työsuojeluhaasteita.
Työsuojeluvalvonnan tehostaminen edellyttää myös lainsäädännön korjaamista. Sisäilma-asioiden työsuojeluvalvontaa SAK ja ammattiliitot tehostaisivat säätämällä työturvallisuuslaissa velvoitteita myös kiinteistön omistajille.
Mironen korostaa työpaikkojen työturvallisuuden olevan edellytys tuottavuuden kasvulle.
– Työsuojelun perusvelvoitteiden laiminlyönnit näkyvät fyysisenä ja psyykkisenä ylikuormituksena sekä sairastumisina ja työtapaturmina.

Lue lisää: SAK ja ammattiliitot vaativat lisää voimavaroja työsuojelun viranomaisvalvontaan 4.4.2019    

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle