Prosessityöstä muille aloille

Uutiset 24.06.2015

Jos työ puun- ja paperinjalostuksessa loppuu, prosessityöntekijöitä siirtyy eniten työkoneiden kuljettajiksi, teollisuuteen pakkaajiksi ja myös asiantuntijatehtäviin.

Tutkimus ammattirakenteiden murroksesta luokitteli puun- ja paperinjalostuksen prosessityöntekijät supistuvaksi ammattiryhmäksi. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin työntekijät siirtyvät aloilta, joiden merkitys työllistäjänä pienenee. Tutkimuksen Ammattirakenteet murtuvat – Mihin työntekijät päätyvät ja miksi? teetti Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA.

Viisi muuta supistuvaa ammattiryhmää ovat toimistotyöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät, muut valmistustyöntekijät, kumi-, paperi- ja tekstiilityöntekijät sekä teollisuustuotteiden kokoonpanijat. Näissä ammateissa vuonna 1995 toimineiden työntekijöiden työmarkkina-aseman muutosta seurattiin vuoteen 2009 saakka. Lisäksi selvitettiin, mitkä taustatekijät ovat voimakkaimmin vaikuttaneet yksilöiden työpolkuihin.

Puun- ja paperinjalostuksen sekä konepaja- ja valimotöissä on joko jatkettu omassa tai jossakin toisessa supistuvassa ammatissa tai siirrytty ei-työlliseksi eli työttömiksi tai eläkkeelle.

Erityisesti toimistotyöntekijät mutta myös muut valmistustyöntekijät sekä teollisuustuotteiden kokoonpanijat ovat siirtyneet vilkkaimmin pois supistuvan ammatin urapolulta. He ovat myös sijoittuneet kaikkein parhaiten sekä muihin yksityisen sektorin ammatteihin että julkiselle puolelle tai yrittäjäksi.

Eläkkeeltä ei palata töihin

Tutkijat pitivät huolestuttavimpana havaintonaan sitä, että jo viiden vuoden jälkeen noin 10 prosenttia supistuvissa ammateissa toimineista kuului ei-työllisten joukkoon ja vuonna 2009 lähes joka kolmas heistä oli ei-työllinen. Esimerkiksi vuonna 2004 työttöminä olleista lähes puolet oli eläkkeellä vuonna 2007. Lisäksi havaittiin, että eläkkeeltä ei enää palata työelämään.

Tutkimuksen mukaan ikääntyneille työntekijöille ammatin vaihtamisen kustannukset ovat liian suuret vaihdon hyötyihin verrattuna. Tutkijoiden mielestä olisikin syytä miettiä politiikkatoimenpiteitä, joilla myös ikääntyneemmät työntekijät saataisiin pidetyksi työelämässä.

Mihin kasvaviin ammatteihin puun- ja paperinjalostuksen prosessityöntekijät –ryhmästä siirrytään eniten?

Matalapalkka-ammatteihin, kuten
Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym. (28.5 %)
Puutuotteiden teolliset valmistajat (18.4 %)
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. (12.8 %)

Keskipalkka-ammatteihin
Työkoneiden kuljettajat (42.3 %)
Moottoriajoneuvojen kuljettajat (14.5 %)
Rakennustyöntekijät ym. (14.1 %)

Korkeapalkka-ammatteihin
Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat (30.8 %)
Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat (19.5 %)
Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat (10.7 %)

Lähde:
Asplund, Rita – Kauhanen, Antti – Vanhala, Pekka: Ammattirakenteet murtuvat – Mihin työntekijät päätyvät ja miksi?, ETLA B 268.
Tutkimus on ladattavissa pdf-muodossa www.etla.fi/julkaisut/ammattirakenteet-murtuvat-mihin-tyontekijat-paatyvat-ja-miksi/

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle