Paperinjalostukseen neuvottelutulokset

Tiedotteet, Uutiset 25.05.2016

Paperinjalostusteollisuudessa on saavutettu kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset pahvin- ja paperinjalostukseen sekä Huhtamäki Foodservice Nordiciin.

Sopimuskausi molemmissa neuvottelutuloksissa on 1.2.2017-31.1.2018.

Kilpailukykysopimuksen mukainen vuosittaisen työajan pidentäminen 24 tunnilla sovittiin toteutettavaksi muuttamalla vuorovapaataulukoita. Lisäksi sovittiin paikallisen sopimisen edistämisestä lisäämällä työehtosopimuksiin asiaa koskevia määräyksiä.

Neuvottelutulos sisältää myös työaikapankkia koskevat pelisäännöt.

Molempiin sopimuksiin tuli selviytymislauseke koskemaan tilanteita, jossa yritys on poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa. Keinoina voidaan käyttää työehtosopimuksessa sovittuja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Paperiliiton hallitus ja valtuusto käsittelevät tähän mennessä saatuja neuvottelutuloksia kokouksissaan 30. ja 31.5.

Aiheesta aiemmin:
Työaika pitenisi paikallisesti sopien 24.5.2016

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle