Paperiliitto sopii jäsentensä työehdot myös tulevaisuudessa

Uutiset 17.06.2021

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala painotti puheessaan sopimisen merkitystä.

Paperiliiton liittokokous päätti sääntömuutoksista, joilla turvataan liiton luottamusmiesten asema työehtosopimusneuvotteluissa.

Sääntömuutos tehtiin, koska paperiteollisuuden seuraavat työehdot neuvotellaan yrityskohtaisesti. Muutos oli vastaus Metsäteollisuus ry:n viime syksynä tekemään päätökseen irtautua valtakunnallisen sopimuksen tekemisestä.

Paperiliiton tavoitteena on sopia työehtosopimukset paperiteollisuuden työpaikoille hyvissä ajoin. Suunnitelma on, että kaikki sopimukset ovat valmiit marraskuun lopussa.

– Aikaa ei ole syytä hukata, nyt kun markkinatkin käyvät kuumina, totesi jatkokaudelle valittu Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.

 

Sirpaloituminen voi tehdä työmarkkinoista levottomat

Kokousedustajat käyttivät odotetusti eniten puheenvuoroja tulevasta työmarkkinakierroksesta. Edustajat toivat esiin huolen siitä, onko yhteiskunnassa laajasti ymmärretty, mitä sopimisen sirpaloituminen yrityksiin viime kädessä tarkoittaa: työehtosopimusten määrän lisääntyy ja levottomuus työmarkkinoilla voi kasvaa. Huolta vientiteollisuuden palkansaajissa aiheuttaa myös se, jääkö niin sanottu Suomen malli toteutumatta.

– Osalla työnantajista tuntuu olevan voimakas halu nujertaa Paperiliitto ja sitä kautta koko ay-liike. Samaa linjaa vetää myös osa maan poliittisista päättäjistä, totesi Vanhala.

 

Solidaarisuutta sisarliitoilta

Huoli suomalaisten työmarkkinoiden toimivuudesta näkyi kokouksessa muun muassa Pappersilta Ruotsista ja FOCPUlta Uruguaysta saaduissa kansainvälisissä tervehdyksissä. Liitot ilmaisivat olevansa valmiita tukemaan Paperiliittoa tarvittaessa ja toivottivat voimia tulevalle neuvottelukierrokselle.

Vanhala painotti puheessaan sopimisen merkitystä ja muistutti, että liitto on ollut luomassa sopimusjärjestelmää 115 vuotta ja tähän perustuu vahvasti liittokokouksen yksimielinen kanta: Paperiliitto neuvottelee jäsentensä työehdot.

Paperiliiton 23. liittokokous pidettiin 17.6.2021 Helsingissä ja etäyhteyksillä. Kokoukseen osallistui 124 liittokokousedustajaa.

 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle