Paperiliitto jättää ilmoituksen UPM:n työntekijöiden työnseisauksesta

Uutiset 14.12.2021

Paperiliiton hallitus on päättänyt ilmoittaa mahdollisesta työnseisauksesta kaikissa UPM:n paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattaneissa tehtaissa.

Lakko alkaisi tehtailla lauantaina 1.1.2022 kello 6.00 paitsi Lappeenrannan biojalostamolla, jossa lakko alkaisi 1.1.2022 kello 7.00. Lakko päättyisi 22.1.2022 kello 6.00, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.

Lakkoon julistetaan kaikki päättyvän paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaiset työt UPM:n työpaikoilla.

Miksi Paperiliitto on antanut lakkovaroituksen?

Paperiliitto ja UPM eivät ole pystyneet neuvottelemaan yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Paperiliitto haluaa sopia UPM:lle yhden sopimuksen, mutta UPM lähtee neuvottelemaan ainoastaan, jos tehdään viisi eri liiketoimintakohtaista sopimusta ja täysin uudelta pohjalta. Lisäksi UPM on ilmoittanut muuttavansa yksipuolisesti työntekijöiden työsuhteiden ehtoja 1.1.2022 alkaen.

UPM on myös ilmoittanut, että nykyisellä paperiteollisuuden työehtosopimuksella ei ole niin sanottua jälkivaikutusta eli työehdot määräytyvät 1.1.2022 alkaen lain ja yrityksen määrittelemin ehdoin. Tästä syystä Paperiliiton jäsenet eivät tule lakon aikana lainkaan töihin. Lakon ulkopuolelle perinteisesti jätettyihin töihin on mahdollista tulla, jos se on mahdollista nykyisillä työehdoilla.

Isoista yhtiöistä Stora Enson ja Metsä Groupin neuvottelut on saatu maaliin.

Lisää tiedotteita:

Tiedotteet Uutiset
21.12.2018
Hyvä muoto vuorotyölle
Tiedotteet Uutiset
22.12.2015
Parasta ikinä
Takaisin Tiedotteet-sivulle