Osa leikkauksista tuli voimaan vuoden alusta

Uutiset 05.01.2024

Vuonna 2024 tulee voimaan muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijöiden työehtoihin, koulutukseen, työttömyysturvaan ja muuhun sosiaaliturvaan sekä verotukseen.

Vuoden alusta työttömyysturvan omavastuupäivät nousivat 5 päivästä 7 päivään. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alkaessa päiviä, joiden aikana ei makseta työttömyysturvaa lainkaan.

Samalla palautettiin 2013 lakkautettu lomakorvausten jaksotus. Kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämätön vuosiloma maksetaan työntekijälle lomakorvauksena. Sen jaksotus tarkoittaa, että työtön ei saa työttömyyskorvausta siltä ajalta, jolle korvaus jaksotetaan.

Työttömyysturvaan tulee lisää muutoksia huhtikuun alussa, kun lapsikorotukset ja sovitellun työttömyysturvan 300 euron suojaosa poistuvat. Heikennykset koskevat ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

SAK on koonnut yhteen listaan vuonna 2024 voimaan tulevia muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijöiden työehtoihin, koulutukseen, työttömyysturvaan ja muuhun sosiaaliturvaan sekä verotukseen.
Lue lisää muutoksista SAK:n sivuilta.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle