Neuvottelutapaamiset jatkuvat

Uutiset 10.03.2022

Paperiliitto ja UPM ovat jatkaneet neuvotteluja keskenään.

Osapuolet ovat tavanneet tällä viikolla päivittäin ja sopineet neuvotteluja myös ensi viikolle. Neuvottelut eivät kuitenkaan vielä ole mainittavasti edenneet. Vaikka työnantaja on joistakin heikennysesityksistään luopumassa, niitä on edelleen liian paljon jäljellä.

Lakossa olevien sitoutuminen ja halu puolustaa työehtojaan on huomattu laajasti. Tällä viikolla SAK ilmoitti, että SAK ja sen jäsenliitot varmistavat kaikissa tapauksissa, että Paperiliitolla ja Sähköliitolla on mahdollisuus jatkaa työtaistelua niin pitkään, kuin tarve vaatii. Kansainvälinen ay-liike on puolestaan lähestynyt UPM:n johdon lisäksi UPM:n asiakkaita, jotta ne painostaisivat UPM:ää luopumaan ideologisista tavoitteistaan ja jatkaisivat työehdoista sopimista rakentavasti, kuten muissakin metsäyhtiöissä on tehty. Vastikään UPM:n ammattiliittojen edustajat Suomesta ja 10 muusta maasta pitivät etäkokouksen, sillä liitot tekevät voimakkaasti yhteistyötä, jotta UPM sopisi työehdot samalta pohjalta kuten muutkin metsäyhtiöt ovat tehneet.

Lakko UPM:ssä on kestänyt koko alkuvuoden. Lisäpainetta tilanteen ratkaisemiseen tulee nyt myös täysin työmarkkinoiden ulkopuolelta, kun Ukrainassa käydään sotaa ja inhimillinen kärsimys kasvaa. EU:n Venäjälle asettamilla pakotteilla on heijastusvaikutuksia myös suomalaiseen teollisuuteen. Odotettavissa on pulaa muun muassa puuraaka-aineesta ja energiana käytetystä maakaasusta. Venäjän aloittaman sodan vuoksi suomalaiset metsäyhtiöt ajavat toimintojaan Venäjällä alas ja UPM on ilmoittanut lopettavansa toimitukset Venäjälle.

Lisää tiedotteita:

Uutiset
29.08.2018
Hallitus ei peruuttanut
Tiedotteet Uutiset
08.08.2018
SAK: Puskureita talouteen
Takaisin Tiedotteet-sivulle