Neuvottelut alkoivat

Uutiset 25.10.2019

Neuvottelut alkoivat Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry aloittivat neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta 16. lokakuuta.

Ensimmäisessä isojen tes-neuvottelukuntien tapaamisessa kumpikin osapuoli esitteli omat tavoitteensa. Paperiliiton isoon tes-neuvottelukuntaan kuuluu kuusi toimiston ja neljä työpaikkojen edustajaa.

Paperiteollisuus aloitti neuvottelukierroksen eturintamassa heti teknologiateollisuuden jälkeen. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen voimassaolo päättyy lokakuun viimeiseen päivään. Mekaaninen metsäteollisuus neuvottelee uudesta sopimuksestaan samaan aikaan paperiteollisuuden kanssa.

PAPERILIITON ja Metsäteollisuuden yhteisenä tavoitteena on saada paperiteollisuuden 50. työehtosopimus neuvoteltua nykyisen sopimuksen voimassa ollessa. Nykyinen Paperiteollisuuden työehtosopimus päättyy 30. marraskuuta.

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ovat sopineet, että neuvotteluja ei käydä julkisuudessa. Liiton hallinto, pääluottamusmiehet ja muut aktiivit pidetään ajan tasalla neuvotteluista säännöllisesti. Myös koko jäsenistölle on tarkoitus viestiä tilanteen kehittymisestä mahdollisuuksien mukaan.

– Neuvottelujen alla käyty Ajan tasalla -kiertue antoi meille neuvottelijoille hyvän käsityksen siitä, mitkä asiat hiertävät työpaikoilla eniten. Vaikka liiton tavoitteita on valmisteltu viime keväästä lähtien, meille neuvottelijoille oli tärkeää kuulla tuoreeltaan, mitkä asiat ovat työpaikoilla keskeisiä, perustelee Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Tilanne muutamilla paperiliittolaisilla työpaikoilla on viime keväästä myös muuttunut. Oulun Stora Ensolta suljetaan ensi syksynä toinen paperikone ja toinen muunnetaan valmistamaan kartonkia. Rauman UPM:llä neuvotellaan aikeista sulkea yksi paperikone ja lisäksi sulkemisuhka on yt-menettelyssä Amcorin Kauttualla ja Lieksasan tehtailla.

– Oman työn, siinä jaksamisen ja muutosturvan ehdot kiinnostavat nyt aiempaa selvemmin, arvelee Vanhala.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela
Kuva: Antti Närhi

Lisää tiedotteita:

Uutiset
29.08.2018
Hallitus ei peruuttanut
Tiedotteet Uutiset
08.08.2018
SAK: Puskureita talouteen
Takaisin Tiedotteet-sivulle