Kohdennettua rahoitusta biotalouden kasvuun

Tiedotteet, Uutiset 22.04.2015

Järjestöt esittävät uudelle eduskunnalle biotalouden infrarahaa, joka kohdennetaan seuraavalle kymmenelle vuodelle.

Noin 70 miljoonan euron vuotuisella infrarahalla parannetaan biotalouden kuljetusten edellytyksiä ja tehdään mahdolliseksi Suomen biotalousstrategian mukainen kasvu. Tätä mieltä on 22 järjestöä, jotka ovat tehneet oman esityksensä rahoituksesta. Mukana on myös Paperiliitto.

Biotalousstrategian tavoitteena on kasvattaa Suomen biotalouden tuotos nykyisestä 60 miljardista eurosta 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää merkittävää lisärahoitusta alempaan tieverkkoon, yksityisteihin sekä rataverkkoon.

Parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä esitti joulukuussa 200 miljoonan euron tasolisäystä ensisijaisesti pääliikenneväylien hoitoon ja ylläpitoon. Tämä ei juurikaan paranna biotalouden kannalta elintärkeän alemman tieverkon olosuhteita ja on täysin vastoin biotalousstrategian kasvutavoitteita. Siksi erillinen infrarahoitus on tarpeen, järjestöt perustelevat.

Infraraha tulee suunnata biotalouden kannalta keskeisiin kohteisiin. Merkittävimpien sorateiden, vähäliikenteisten päällystettyjen teiden ja siltojen kuntoa on parannettava ja niiden painorajoitukset on minimoitava. Rataverkon palvelukykyä on parannettava kehittämällä raakapuun kuormauspaikka- ja terminaaliverkostoa. Biotalouden kuljetukset edellyttävät myös yksityisteiden valtionavustusmäärän korottamista. Liittämällä yksityisteiden liittymät osaksi yleisen tien kunnossapitoa ja rahoitusta parannetaan myös alemman tieverkon palvelutasoa.

Biotalouden infrarahalla on laajat vaikutukset kansantalouteen ja yhteiskuntaan. Se luo edellytykset biotalousstrategian tavoittelemille 100 000 uudelle työpaikalle. Sen lisäksi kunnostustyöt työllistävät alan toimijoita yli 10 000 henkilötyövuodella. Kotimaisiin luonnonvaroihin perustuva kasvu parantaa Suomen vaihtotasetta, lisää merkittävästi vientituloja sekä vahvistaa huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta. Biotaloudella on suuri merkitys maakunnallisesti. Lisäksi tehokkaampi logistiikka alentaa päästöjä ja tiestön parempi kunto vaikuttaa myönteisesti liikenneturvallisuuteen.

Aiheesta myös Metsäteollisuus ry:n sivuilla sekä ladattavat tausta-aineistot

Lisää tiedotteita:

Jäsenasiat
23.04.2020
Musiikkitapahtuma 2020 on peruttu
Jäsenasiat
10.08.2016
Koe synttärihumua
Jäsenasiat
18.06.2016
Sade saatteli ajoa
Tiedotteet Uutiset
14.04.2016
Paperiliitto täytti 110 vuotta
Takaisin Tiedotteet-sivulle