Käräjäoikeus velvoitti töihin UPM:n yksipuolisesti määrittämillä työehdoilla

Uutiset 21.01.2022

Helsingin käräjäoikeus on tänään antamassaan ratkaisussa todennut, että Paperiliiton tulee rajata lämmöntuotannon ja vedenkäsittelyn työt UPM:n tehtailla käynnissä olevan työtaistelun ulkopuolelle.

Paperiliitto pitää päätöstä valitettavana erityisesti siitä syystä, että UPM on ilmoittanut määrittävänsä työtaistelun ulkopuolelle jäävien työntekijöiden työehdot yksipuolisesti. Näistä työehdoista Paperiliitolla ei ole tarkempaa tietoa.

Käräjäoikeus jätti päätöksessään kokonaan huomiotta Kansainvälisen työjärjestö ILO:n valvontakäytännön.

- Kansainvälinen työjärjestö ILO on omassa valvontakäytännössään edellyttänyt, että lakon ulkopuolelle voidaan rajata vain töitä, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi välittömän vaaran hengelle, terveydelle ja ympäristölle. Tässä tapauksessa minkäänlaista näyttöä hengen tai terveyden vaarantumisesta ei pystytty osoittamaan, vaikka lakko on jatkunut jo kolme viikkoa. Konkreettisen vaaran tilanteessa laki olisi antanut mahdollisuuden käyttää hätätöitä, toteaa Paperiliiton lakimies Juha Koivisto.

Paperiliitto on alusta saakka ollut valmis siihen, että lakon piirissä olevia töitä voidaan rajata, jos sopimuksettoman tilan aikana UPM olisi toiminut kuten aiemminkin.  

- Tältä osin tilanne muuttuu vain siten, että työntekijät joutuvat työskentelemään UPM:n yksipuolisesti määrittämillä ehdoilla Paperiliiton edellyttämien yhdessä sovittujen työehtojen sijaan. Valitettava tapaus lienee ainutkertainen suomalaisessa työmarkkinahistoriassa, toteaa Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Käräjäoikeuden päätöksessä mainittuja töitä lukuun ottamatta Paperiliiton lakko UPM:n työpaikoilla jatkuu 19.2. saakka, ellei työehtosopimusta sitä ennen synny.

Lisää tiedotteita:

Uutiset
29.08.2018
Hallitus ei peruuttanut
Tiedotteet Uutiset
08.08.2018
SAK: Puskureita talouteen
Takaisin Tiedotteet-sivulle