Käräjäoikeus hylkäsi UPM:n vaatimuksen turvaamistoimista

Uutiset 30.12.2021

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi yhtiön vaatimuksen väliaikaisesta turvaamistoimesta 29.12.2021 antamallaan päätöksellä.

UPM jätti 28.12.2021 Helsingin käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen, jossa on vaadittu 1.1.2022 alkavaksi ilmoitetun työnseisauksen kieltämistä tai rajoittamista Paperiliittoa kuulematta. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi yhtiön vaatimuksen väliaikaisesta turvaamistoimesta 29.12.2021 antamallaan päätöksellä.

Paperiliitto on ilmoittanut kaikkien töiden olevan ilmoitetun työnseisauksen piirissä, koska UPM on ilmoittanut päättävänsä työntekijöiden työehdot tehtailla yksipuolisesti 1.1.2022 lähtien. Paperiliitto on edelleen valmis sopimaan lakkorajoista sopimuksettoman tilan ajaksi, mikäli UPM suostuu noudattamaan työntekijöiden nyt voimassa olevia työehtoja myös sopimuksettoman tilan aikana.

Paperiliitto antoi UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi 29.12.2021, jotta uhkaamassa oleva työnseisaus yhtiössä voitaisiin välttää. UPM ilmoitti välittömästi hylkäävänsä Paperiliiton tekemän esityksen. Paperiliitto on sopinut kaikkien muiden alan toimijoiden kanssa ehdoiltaan samantasoiset työehtosopimukset jo ennen voimassa olevan työehtosopimuksen umpeutumista 31.12.2021 ilman minkäänlaisia työtaistelutoimia. Paperiliitto on lisäksi pyytänyt UPM:ltä omaa esitystä työehtosopimukseksi, kun osapuolet neuvottelivat 22.12. valtakunnansovittelijan johdolla. UPM on kieltäytynyt antamasta pyydettyä esitystä.

Paperiliitto paheksuu UPM:n pyrkimystä murtaa laillinen työtaistelu. UPM on tarjonnut taloudellisia etuuksia työntekijöille, jotka jatkaisivat työskentelyä tehtailla laillisen työtaistelun aikana. Menettely on kansainvälisen ammatillista järjestäytymisvapautta koskevan oikeuden ja kotimaisen oikeuskäytännön vastaista.

Työtaistelu UPM:n tehtailla alkaa 1.1.2022 ja jatkuu 22.1.2022 saakka, ellei sopimusta saada neuvoteltua sitä ennen.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle