"Kaikkien tulee kantaa vastuuta"

Tiedotteet, Uutiset 20.11.2014

Paperiliiton liittovaltuusto otti syyskokouksessaan kantaa aikeisiin pysäyttää paperikoneita.

Paperiliiton liittovaltuusto 20.11.2014:

Kaikkien tulee kantaa vastuuta

Metsäyhtiöt ovat perustelleet paperiteollisuuden viimeaikaisia vähennysuutisia säästöhaluilla: koneiden käyntiasteet ovat riittämättömät ja tuotanto halutaan sopeuttaa vastaamaan kysyntää.

Suomessa kysynnän vaihteluihin voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti esimerkiksi lomauttamalla. Tämä ei monissa muissa Euroopan maissa ole vaihtoehtona. Lomautus olisi yhtiölle tehokas keino alentaa kustannuksia kysynnän vähetessä.

UPM:n esittämä väite, että tuotantoa ajetaan Suomesta pois joustamattomien työmarkkinoiden vuoksi, on liittovaltuuston mielestä pöyristyttävä. Todellisuudessa syynä ovat työntekijöiden irtisanomisen ja tehtaiden sulkemisen helppous ja halpa hinta sekä vuoden 2015 alusta kuljetuskustannuksia nostava rikkidirektiivi.

Suomessa on eurooppalaisittain moderni konekanta ja työntekijät koulutettuja, osaavia ja sitoutuneita. Töitä kannattavuuden parantamiseksi on tehty yhdessä työnantajan kanssa.

Paperiliiton liittovaltuuston mielestä uhkana koko suomalaiselle paperiteollisuudelle on, että aikeet sanoa irti henkilöstöä ja sulkea paperikoneita Jämsänkoskelta, Kaukaalta ja Nokialta johtavat dominopalikkailmiöön, jossa tuotannon kehittämisen sijaan suljetaan konelinjoja tai kokonaisia tehtaita. Paperiliiton liittovaltuusto vaatii myös työnantajilta vastuun kantamista ja kykyä katsoa pidemmälle tilanteessa, jossa Suomen kansantalouden kasvu on pysähtynyt.

Suomeen kohdistuvien kapasiteetin leikkausten on suunniteltu vähentävän henkilömääriä UPM:n Jämsänkosken, Kaipolan ja Kaukaan tehtailla sekä SCA:n Nokian tehtaalla yhteensä yli 300:lla. Tuotannon supistuksilla on mittavat aluetaloudelliset vaikutukset jopa 1500 henkilöön. Yhden paperiteollisuuden työntekijän työn loppuminen vaikuttaa välillisesti 4–5 muun samassa arvoketjussa työskentelevän henkilön työllistymiseen.

Lisää tiedotteita:

Uutiset
29.08.2018
Hallitus ei peruuttanut
Tiedotteet Uutiset
08.08.2018
SAK: Puskureita talouteen
Takaisin Tiedotteet-sivulle