Huhtamäen ay-toimijat tapasivat

Tiedotteet, Uutiset 04.06.2015

Kansainvälinen ay-kokous ruoti Huhtamäen toimintaa erityisesti USAssa.

Maailmanlaajuisten IndustriALL Globalin ja UNIn graafinen sektori järjestivät Huhtamäki konsernin globaalin kokouksen Helsingissä. Kokouksen tavoitteena oli käynnistää maailmanlaajuisen ay-verkoston toiminta.
Paperiliiton toimistossa pidettyyn kokoukseen tuli edustajia kahdeksasta maasta. Kokous oli ensimmäinen laatuaan.
Paperiliitto on toiminut keskusteluyhteytenä Huhtamäen ja USW:n välillä vuoden verran, kun osapuolet ovat selvitelleet ongelmia Huhtamäen Commercen tehtaalla Kaliforniassa. Yhdysvaltalaisten paperityöntekijöiden ammattiliitto United Steelworkers’ Union eli USW:n mukaan Huhtamäen tehtaalla on yritetty vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden järjestäytymiseen ulkopuolisen konsultin avulla.
Kokoukseen osallistuneet USW:n edustajat olivat pettyneitä siihen, ettei tilaisuuteen osallistunut Huhtamäen konsernijohdon edustaja halunnut puuttua Yhdysvalloissa meneillään olevaan kiistaan.
– Huhtamäki sanoo kunnioittavansa ILOn järjestämisoikeutta, mutta noudattaa kansallisia lakeja ja käytäntöjä. Tämän tulkitsemme tarkoittavan sitä, ettei ILOn perusoikeuksia sovelleta siellä, missä valtio ei niitä vaadi, sanoi Jon Geenen USW:stä.
Huhtamäki toimii 34 maassa ja sillä on 68 tuotantolaitosta, jotka työllistävät noin 16000 työntekijää.
Kokouksen osallistujat päättivät yrittää jatkaa avointa, luottamukseen perustuvaa ja tuloksekasta vuoropuhelua Huhtamäen kanssa sekä hakea vuorovaikutusta myös Huhtamäen EWC:n kanssa. Lisäksi he toivovat Huhtamäen eettisten sääntöjen perusteella, että työntekijöillä on aidosti oikeus valita itsenäisesti edustajansa kaikilla työpaikoilla. He toivoivat Huhtamäen luopuvan ay-vastaisten konsulttien käytöstä ja Huhtamäen olevan valmis vuoropuheluun USAn Kalifornian Commercen tehtaalla valitun työntekijäkomitean kanssa.
Julkilausumassa ilmaistiin myös valmius solidaarisuustoimiin ja globaalin verkoston apuun kansallisille liitoille niiden järjestämistyössä.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle