EK siirtää sopimista liittotasolle

Tiedotteet, Uutiset 16.02.2017

Keskusjärjestösopimuksista luopuminen toi varjon kilpailukykysopimuksessa sovituille taloutta edistäville toimille.

Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n ilmoitus luopua keskusjärjestösopimuksista tuli samana päivänä, kun Metsäteollisuus kertoi irtautuvansa tekeillä olevasta työmarkkinamallista. Metsäteollisuus ei aio sitoutua työmarkkinoiden yhteiseen menettelytapaprosessiin puolta vuotta ennen varsinaisia sopimusneuvotteluita.

Tulevan neuvottelukierroksen vaikeuskerrointa lisäsi myös EK. Järjestö teki viime vuonna sääntömuutoksen, jonka seurauksena EK ei enää tee keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja. Tästä syystä EK ei enää jatka osapuolena keskusjärjestösopimuksissa, jotka liittyvät tupo-kysymyksiin vaan sopiminen siirtyy liittotasolle. Keskusjärjestösopimuksia on 22 ja ne ovat voimassa työehtosopimuskauden loppuun asti.

Paperiteollisuuden työehtosopimuksessa keskusjärjestösopimukset on korvattu paperiteollisuuden yleissopimuksella (sivu 156). Sopimus sisältää muun muassa kohdat yhteistoiminnasta työpaikoilla, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutetun asemaa koskevat määräykset, tiedottamisvelvoiteesta sekä ammatillisesta koulutuksesta. Myös lomapalkkasopimus sisältyy paperiteollisuuden työehtosopimukseen.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mielestä EK:n päätös heittää varjon kilpailukykysopimuksessa sovituille talouden toipumista edistäville toimenpiteille.

– Vaikeista lähtökohdista syksyllä alkava liittokierros voi rapauttaa pohjaa orastavalta kasvulta, sanoo Eloranta.

– Kiky on ollut palkansaajille vaikea rasti. On rakennettu suurella vaivalla kattava työmarkkinasopimus ja luotu pohjaa tuleville liittoneuvotteluille. EK:n ratkaisu heikentää eittämättä työmarkkinailmapiiriä ja osapuolten välistä luottamusta.

Aiheesta muualla
SAK:n Eloranta: Liittokierroksen lähtökohdat vaikeat 16.2.2017
EK luopuu keskusjärjestösopimuksista, sopiminen jatkuu liittojen toimesta 15.2.2017
Keskusjärjestösopimukset, joista EK luopuu

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle