Ay-osaamisen voi muuttaa opintopisteiksi

Tiedotteet 03.11.2021

Kiljavan opisto järjestää mahdollisuuden jalostaa ammattiyhdistysaktiivien työelämän osaaminen ammattikorkeakoulun opintopisteiksi.

Erilaisissa luottamustehtävissä toimiville kertyy suuri määrä osaamista työyhteisöjen kehittämisestä, työlainsäädännöstä ja yritystaloudesta. Tämän osaamisen saaminen näkyväksi ja tunnustetuksi on mahdollista työyhteisön kehittäjän väyläopintojen kautta. Ne suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Humanistiseen ammattikorkeakouluun.     

Väyläopintojen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, EWC-edustajat sekä ammattiliittojen henkilöstö.

Väyläopinnot ovat Humanistisen ammattikorkeakoulun opintoja, joiden suorittamisen tueksi Kiljavan opisto järjestää 6 kpl lähiopetusviikonloppuja (pe-la), joiden aikana tehdään yhteistyössä opintojaksojen tehtäviä, pidetään vuorovaikutteisia luentoja ja ratkaistaan ryhmäläisten opiskeluhaasteita yhteisöllisesti.

Ay-kursseja suorittaneet ja ay-liikkeen parissa toimivat voivat hakea hyväksilukua opinnoista Humakilta ja saada niistä noin 20-30 opintopistettä siinä vaiheessa, kun he ovat päässeet tutkinto-opiskelijoiksi.

On hyvä muistaa, että opiskelu työn ohessa on vaativaa ja edellyttää omatoimista otetta kurssien suorittamiseen. Opiskelu vaatii myös tietoteknisiä valmiuksia sekä laitteita.

Seuraava ryhmä aloittaa 21.1.2022; lisätietoja ja vapaamuotoiset hakemukset 17.12.2021 mennessä: Tomi Juntunen, tomi.juntunen@kio.fi, 050464 0894.

Lisätietoa väyläopinnoista

 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle