Ammattiliitot vetoavat UPM:n sijoittajiin

Uutiset 28.03.2022

IndustriALL Global Union, UNI Global Union ja Building and Wood Workers' International BWI edustavat ammattiliittoja ympäri maailmaa.

UPM:n ammattiyhdistysoikeuksien vastaiset tavoitteet aiheuttavat investointiriskin, toteavat maailmanlaajuiset ay-järjestöt.

Kolme maailmanlaajuista ammattiliittoa kehottaa UPM:n osakkeenomistajia ja sijoittajia vaatimaan UPM:ltä paluuta rakentaviin työmarkkinasuhteisiin. Järjestöt haluavat saada UPM:n suuret osakkeenomistajat ja sijoittajat tietoisiksi siitä, miltä kiista näyttää maailmanlaajuisen työväenliikkeen silmissä: UPM:n ammattiyhdistysoikeuksien vastaiset tavoitteet aiheuttavat investointiriskin.

- Olemme huolissamme siitä, että yrityksen johdon ideologinen hyökkäys ammattiyhdistysoikeuksia vastaan uhkaa UPM:n mainetta vielä pitkän aikaa, toteavat järjestöt.  

IndustriALL Global Union, UNI Global Union ja Building and Wood Workers' International BWI edustavat ammattiliittoja ympäri maailmaa metsäteollisuus-, sellu-, paperi-, pakkaus- ja graafisella alalla. Näihin järjestöihin kuuluvat eri maissa UPM:ssä toimivat ammattiliitot sekä UPM:n asiakasyritysten liitot.

Vaikuttavaa tukea kansainvälisesti

Lakko maksaa yhtiölle arviolta 20 miljoonaa euroa viikossa. UPM on ilmaissut asiakkailleen, että sen lakonaikaisissa sopimusrikkomuksissa on kyse ylivoimaisesta esteestä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi kuitenkin vuonna 2021 antamassaan tuomiossa, että ylivoimaista estettä ei voida soveltaa työtaistelutoimiin. UPM:n asiakkaiden työntekijöitä edustavat ammattiliitot ovat tästä syystä korostaneet, että vastuu on UPM:llä, eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä.

IndustriALL:n sellu- ja paperisektorin johtaja Tom Grinterin mukaan kansainvälisen solidaarisuuden taso ja tuki on ollut vaikuttava ja aiheesta, sillä kyseessä on harkitsematon, ideologinen hyökkäys ammattiyhdistysoikeuksia vastaan. Lakon aikana on pidetty useita paperialan liittojen maailmanlaajuisia kokouksia, joissa kaikki ovat tukeneet Paperiliiton onnistumista.

Lue lisää “Global unions warn UPM shareholders of investment risk” 25.3.2022

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle