Ohjeet kevätkokouksista

Ammattiosastojen kevätkokoukset ja koronavirusepidemia

Elämme nyt haastavassa tilanteessa, jossa on tietenkin tärkeintä huolehtia itsestään ja muista ihmisistä. Koronavirus on vaikuttanut meidän jokaisen arkeen ja se herättää varmasti paljon kysymyksiä. Yhteiskunnassa ja työpaikoillamme tämä näkyy erilaisin varautumiskeinoin ja epidemian hillitsemiseen tähtäävin toimin. 

Koronavirusepidemian huippua ei olla vielä saavutettu ja tilanne muuttuu koko ajan. Tämä on syytä ottaa huomioon myös ammattiosastojen toiminnassa, niin osastojen hallitusten koolle kutsumisen kuin kevätkokousten järjestämisen osalta. 

Yleinen ohje osastoille on tietysti, että yhdistyslakia ja Paperiliiton osastojen sääntöjä tulee noudattaa. Kevätkaudella tämä tarkoittaa, että osaston tilit on päätetty ja toimitettu tilin- tai toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. Tämän jälkeen osaston sääntömääräisessä kevätkokokusessa käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Sääntöjen mukaan osaston kevätkokous tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä. 

Tällä hetkellä osa ammattiosastoista on jo päättänyt kevätkokousajankohdan ja osassa ajankohta on vielä päättämättä. Joissakin osastoissa on mietitty jo päätetyn ajankohdan perumista ja siirtämistä. 

Nyt vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa Paperiliiton hallitus toteaa, että epidemian hillitsemiseksi tähtäävät toimet tulee ottaa huomioon myös osaston toiminnassa. Lähikontaktien välttäminen on nyt tärkeintä ja etenkin riskiryhmiä, esim. perussairauksia omaavia, tulee suojella. Liiton hallitus suosittaa osastoja toimimaan vankkaa harkintaa käyttäen ja kullakin paikkakunnalla riskit tarkkaan arvioiden.  

Mikään viranomainen ei valvo tavallisen yhdistyksen kokousten järjestämistä, mutta yhdistyksen jäsen voi asiaan puuttua, jos katsoo että yhdistys ei ole toiminut oikein. Mikäli ammattiosastoissa suunnitellaan kokousten järjestämistä säännöistä poiketen, on tästä hyvä tiedottaa aktiivisesti osaston jäseniä. Jäseniltä löytyy varmasti ymmärrystä vaikkapa kokouksen pitämiselle poikkeusjärjestelyin tai myöhempänä ajankohtana. Kokouksen myöhentäminen voi vaikuttaa myös osallistujamäärään, koska oletettavaa on, että osa jäsenistä jäisi pois kokouksesta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. 

Jos osasto päättää pitää kokouksen poikkeustilan aikana, on kokous järkevää järjestää erityistä varovaisuutta noudattaen. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että vältetään ahtaita tiloja, varataan kokousedustajien saataville käsihuuhteita, vältetään tarpeetonta paperiasiakirjojen käsittelyä, jätetään väliin erilaiset kokoustarjoilut ja tiedotetaan näistä varotoimista hyvissä ajoin ennen kokousta. 

Lisäksi tulee huomioida mitä oikeusministeriö on lausunut kokoontumisien rajoittamisesta. Ohessa linkki oikeusministeriön vastauksia kysymyksiin sivulle: https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta. Sivulta löytyy myös muistio julkisten kokoontumisten rajoittamisesta. 

27.3. ilmestyvä Paperiliitto-lehti on mennyt jo painoon ja siinä julkaistaan aiemmin ilmoittamanne kokousajat ja -paikat, sillä huomautuksella, että poikkeustilanteen takia niihin voi tulla muutoksia. Ilmoittakaa muutoksista liittoon (anna.paloniemi@paperiliitto.fi), jotta liiton nettisivuilla julkaistu kevätkokouslista saadaan päivitettyä. 

Liiton toimitsijoiden osallistuminen kevätkokouksiin on toistaiseksi kielletty.