Luottamushenkilö työyhteisön kehittäjänä, 1. osa

Ajankohta: 28.08.2023 - 30.08.2023

Tapahtumapaikka: Hakaniemi

Kurssikieli: Suomi

Kurssille osallistuminen edellyttää opiskelijalta luottamusmiehen ja/ tai työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittamisen ja kehittämiskohteen, joka on sovittu työnantajan kanssa. Lisäksi eduksi luetaan muu edunvalvontaan liittyvä koulutus.

Kurssin tavoitteena on lisätä valmiuksia osallistua työtehtävien, työpaikan ja työyhteisön kehittämistyöhön.

Kurssin toteutus:

Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena kolmena lähipäivänä sekä verkkoympäristössä toteutettavana työskentelynä. Kurssin suorittamiseen annettu kokonaisaika on n. puoli vuotta johtuen kehitystehtävästä. Kurssin kesto on 34 tuntia (3+2pv), jolle ajalle työnantaja myöntää opintovapaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • valita kehityskohteen annettujen aihealueiden perusteella työpaikaltaan
  • laatia kyselyn kehittämistarpeista
  • tehdä kehittämissuunnitelman
  • soveltaa ja toteuttaa kehityssuunnitelmaa valittuun kehityskohteeseen
  • kirjoittaa loppuraportin kehityskohteen vaiheista ja toteutuksesta

Kurssin toinen osa pidetään Murikassa 14.-15.12.2023.

Takaisin Tapahtumat-sivulle