Työntekijän sosiaaliturva

Ajankohta: 04.04.2022 - 06.04.2022

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kurssikieli: Suomi

Kurssi lisää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten tietotaitoja työntekijöiden sosiaaliturvasta. Saat edunvalvontatyösi tueksi runsaasti tietoa työttömyysturvasta, eläkeasioista ja mm. siirtymisestä työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeelle. Opit keskeisimpiä asioita muustakin sosiaaliturvasta, kuten perheeseen tai sairauteen liittyvistä menettelyistä tai kuntoutus ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksista. Kurssilla käsitellään aitoja opiskelijoiden esiin nostamia ongelmatilanteita

Takaisin Tapahtumat-sivulle