Työntekijän sosiaaliturva

Ajankohta: 14.10.2020 - 16.10.2020

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Järjestöaktiivit

Kurssikieli: Suomi

Kurssi lisää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten tietotaitoja työntekijöiden sosiaaliturvasta.

Saat edunvalvontatyösi tueksi runsaasti tietoa työttömyysturvasta, eläkeasioista ja mm. siirtymisestä työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeelle. Opit keskeisimpiä asioita muustakin sosiaaliturvasta, kuten perheeseen tai sairauteen liittyvistä menettelyistä tai kuntoutus ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksista. Kurssilla käsitellään aitoja opiskelijoiden esiin nostamia ongelmatilanteita.

Takaisin Tapahtumat-sivulle