Puheviestinnän perusteet

Ajankohta: 28.10.2024 - 01.11.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kurssikieli: Suomi

Kurssilla harjoitellaan erilaisia puheviestintätilanteita, opitaan rakentamaan esityksiä sekä havainnollistamaan sanomaa. Kurssi sisältää paljon harjoituksia ja palautekeskusteluja, jotka tukevat kehittymistä ja lisäävät esiintymisvarmuutta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella jäsentyneen puhe-esityksen
  • osaa ottaa huomioon yleisön ja viestintätilanteen vaatimukset
  • uskaltaa pitää suunnittelemansa puhe-esityksen yleisön edessä
  • osaa havainnollistaa esitystään teknisin ja kielellisin keinoin


Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Takaisin Tapahtumat-sivulle